Schimbarea sediului social al AFER la Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Romană, nr. 6, sala 0218A, la Academia de Studii Economice din Bucureşti

Data: 19 mai 2017
Locul: Academia de Studii Economice din Bucureşti, sala 0218A
Scop: Începând cu data Încheierii Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sediul social al AFER se schimbă de la Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, la Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Romană, nr.6, sala 0218A, la Academia de Studii Economice din Bucureşti

 - 19/02/2019

Conferinţa Naţională AFER „Sporirea calitativă a învăţământului şi cercetării ştiinţifice din domeniul ştiinţelor economice”

Data: 27-28 aprilie 2007
Locul: Iaşi
Scop: Stabilirea reperelor operaţionale

 - 14/02/2019

Runde de dezbateri şi consultări colegiale în spiritul reformator paneuropean promovat de „Procesul Bologna”

Data: ianuarie 2005 - aprilie 2007
Locul: Sibiu, Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Miercurea Ciuc, Iaşi
Scop: Corelarea competenţelor academice cu competenţele impuse pe piaţa muncii pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi de masterat

 - 14/02/2019

Conferinţa Naţională a AFER „Reforma sistemică a învăţământului superior economic”

Data: 14-15 ianuarie 2005
Locul: Piteşti
Scop: „Ziua de naştere” a AFER, debutul unui proiect entuziast devenit realitate, în condiţiile în care toţi cei implicaţi au înțeles că interdependenţa este o valoare mai mare decât independenţa

 - 14/02/2019

Intâlnirea decanilor facultăților de științe economice din România

Data: Toamna anului 2005
Locul: Complexul Căprăreţ, întâlnire organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Scop: Stabilirea obiectivului înființării AFER

 - 14/02/2019
logo1

Copyright 2018 © Toate drepturile sunt rezervate