Comisia de cenzori

NoAvatar

CENZOR

Lect. univ.dr. Florin DOBRE

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
NoAvatar

CENZOR

Prof.univ.dr. Veronel AVRAM

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
NoAvatar

CENZOR

Conf. univ. dr. Oana MIHAI

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor