CONSILIUL
ACADEMIC

NoAvatar

PRIM VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA

Rector,
Universitatea de Vest din Timișoara
NoAvatar

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan,
Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din București
NoAvatar

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Decan,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
NoAvatar

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Decan,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
NoAvatar

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Ovidiu FOLCUȚ

Rector,
Universitatea Româno-Americană
NoAvatar

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Cristian Marius LITAN

Prorector,
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
NoAvatar

SECRETAR GENERAL

Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU

Prodecan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea din Oradea
NoAvatar

MEMBRU

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector,
Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava
NoAvatar

MEMBRU

Conf. univ. dr. Silvia Cristina MĂRGINEAN

Decan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
NoAvatar

MEMBRU

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea „Ovidius” Constanța
NoAvatar

MEMBRU

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan,
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
NoAvatar

MEMBRU

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan,
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
NoAvatar

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan,
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice din București
NoAvatar

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU

Decan de onoare,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
NoAvatar

MEMBRU

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Prorector,
Universitatea din Craiova
NoAvatar

MEMBRU

Conf. univ. dr. Ovidiu MEGAN

Prorector,
Universitatea de Vest din Timișoara