PREȘEDINTE

contact-230x172

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector,
Academia de Studii Economice din București