ISTORIC

Asociaţia Facultăţilor de Economie din România

Schimbarea sediului social al AFER la Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Romană, nr. 6, sala 0218A, la Academia de Studii Economice din Bucureşti

Data: 19 mai 2017
Locul: Academia de Studii Economice din Bucureşti, sala 0218A
Scop: Începând cu data Încheierii Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sediul social al AFER se schimbă de la Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, la Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Romană, nr.6, sala 0218A, la Academia de Studii Economice din Bucureşti

Conferinţa Naţională AFER „Sporirea calitativă a învăţământului şi cercetării ştiinţifice din domeniul ştiinţelor economice”

Data: 27-28 aprilie 2007
Locul: Iaşi
Scop: Stabilirea reperelor operaţionale

Runde de dezbateri şi consultări colegiale în spiritul reformator paneuropean promovat de „Procesul Bologna”

Data: ianuarie 2005 - aprilie 2007
Locul: Sibiu, Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Miercurea Ciuc, Iaşi
Scop: Corelarea competenţelor academice cu competenţele impuse pe piaţa muncii pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi de masterat

Conferinţa Naţională a AFER „Reforma sistemică a învăţământului superior economic”

Data: 14-15 ianuarie 2005
Locul: Piteşti
Scop: „Ziua de naştere” a AFER, debutul unui proiect entuziast devenit realitate, în condiţiile în care toţi cei implicaţi au înțeles că interdependenţa este o valoare mai mare decât independenţa

Intâlnirea decanilor facultăților de științe economice din România

Data: Toamna anului 2005
Locul: Complexul Căprăreţ, întâlnire organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Scop: Stabilirea obiectivului înființării AFER

logo1

Copyright 2018 © Toate drepturile sunt rezervate