Nr.

Crt.

Membru

Reprezentant

Funcție

Site

1.

Academia de Studii Economice din București

 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector

www.ase.ro

2.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Marketing

Prof. univ. dr. Călin VEGHEȘ

Decan

www.marketing.ase.ro

3.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ

Decan

www.conta.ase.ro

4.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Business și Turism

Prof. univ. dr. Rodica PAMFILIE

Decan

www.comert.ase.ro

5.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică de Economică

Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ

Decan

www.csie.ase.ro

6.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Conf. univ. dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ

Decan

www.economie.ase.ro

7.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Conf. univ. dr. Ionela COSTICĂ

Decan

www.fabbv.ase.ro

8.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Prof. univ. dr. Dan BOBOC

Decan

www.eam.ase.ro

9.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Management

Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan

www.management.ase.ro

10.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan

www.rei.ase.ro

 

11.

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)

Prof. univ. dr. Daniela ȘERBAN

Decan

www.fabiz.ase.ro

12.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Maria POPA

Decan

www.stiinteeconomice.uab.ro

13.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Prof. univ. dr. Cristian HAIDUC

 

Decan

www.fseii.uvvg.ro

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Facultatea de Științe Economice

Lect. univ. dr. Sanda GRIGORIE

Decan

www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-economice

15.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard TURCU

Decan

www.ub.ro/fsec

16.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Facultatea de Științe

Conf. univ. dr. Monica MARIAN

 

Decan

www.stiinte.utcluj.ro

17.

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU

Decan

www.unitbv.ro/econ

18.

Universitatea din București

Facultatea de Administrație și Afaceri

Conf. univ. dr. Răzvan PAPUC

Decan

www.faa.unibuc.ro

19.

Universitatea „Nicolae Titulescu” București

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Maria Zenovia GRIGORE

Decan

www.univnt.ro

20.

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale

Conf. univ. dr. Iuliana MILITARU

Decan

www.rau.ro/facultate/relatii-comerciale-si-financiar-bancare-interne-si-internationale

21.

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Management – Marketing

Conf. univ. dr. Costel NEGRICEA

Decan

www.rau.ro/facultate/management-marketing

22.

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Conf. univ. dr. Emilia GABROVEANU

Decan

www.rau.ro/facultate/economia-turismului-intern-si-international

23.

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Informatică Managerială

Conf. univ. dr. George CĂRUȚAȘU

Decan

www.rau.ro/facultate/informatica-manageriala

24.

Universitatea Româno-Americană

Facultatea de Studii Economice Europene

Lect. univ. dr. Lucian BOTEA

Decan

www.rau.ro/facultate/studii-economice-europene

25.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Management Turistic și Comercial

Conf. univ. dr. Emilia PASCU

Decan

www.management.ucdc.ro

26.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Prof. univ. dr.  Dragoș Marian RĂDULESCU

Decan

www.rei.ucdc.ro

 

27.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate

Prof. univ. dr. Eugen NICOLAESCU

Decan

www.fbc.ucdc.ro

28.

Universitatea „ARTIFEX” București

Facultatea de Finanțe și Contabilitate

Conf. univ. dr. Andrei BUIGA

Decan

www.artifex.org.ro/finante-si-contabilitate/prezentare

29.

Universitatea „ARTIFEX” București

Facultatea de Management și Marketing

Prof. univ. dr. Dan NĂSTASE

Decan

www.artifex.org.ro/management-si-marketing/prezentare

30.

Universitatea „Hyperion” din București

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Carmen UZLĂU

Decan

www.econ.hyperion.ro

31.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan

www.econ.ubbcluj.ro

32.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Ioan Alin NISTOR

Decan

www.tbs.ubbcluj.ro

33.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Științe Economice – Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Radu DANCIU

Decan

www.cantemircluj.ro

34.

Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Marius MOTOCU

Decan

www.ubv.ro/fse_ubv

35.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan

www.stec.univ-ovidius.ro

36.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Management Turistic și Comercial – Constanța

Conf. univ. dr. Daniela Simona NENCIU

Decan

www.constanta.ucdc.ro

37.

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA

Decan

www.feaa.ucv.ro

38.

Universitatea „Spiru Haret” București

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – Craiova

Conf. univ. dr. Dragoș George ILIE

Decan

www.sjea-dj.spiruharet.ro

39.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Adrian MICU

Decan

www.feaa.ugal.ro

40.

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Decan

www.feaa.uaic.ro

41.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Facultatea de Economie

Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU

Decan

www.upa.ro/facultatea_de_economie

42.

Universitatea „Sapienția” Miercurea Ciuc

Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești

Prof. univ. dr. Zoltán MAKÓ

Decan

www.csik.sapientia.ro/ro

43.

Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU

Decan

www.steconomiceuoradea.ro/wp

44.

Universitatea „Agora” Oradea

Facultatea de Științe Economie

Conf. univ. dr. Casian BUTACI

Decan

www.univagora.ro/ro/universitate/facultati

45.

Universitatea din Petroșani

Facultatea de Științe

Conf. univ. dr. Imola DRIGĂ

Decan

www.upet.ro/facstiinte

46.

Universitatea din Pitești

Facultatea de Științe Economice și Drept

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Decan

www.upit.ro

47.

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice

Conf. univ. dr. Mihaela ASANDEI

Decan

http://www.univcb.ro/p-73-facultatea.de.management.marketing.in.afaceri.economice.html

48.

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAȘCU

Decan

www.se.upg-ploiesti.ro

49.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Marius MILOȘ

Decan

www.uem.ro/index.php?id=480&L=0%25252522

50.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Silvia MĂRGINEAN

Decan

www.economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro

51.

Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE

Decan

www.seap.usv.ro/ro/index.php

52.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Mircea DUICĂ

 

Decan

www.valahia.ro/ro/facultes/26-facultatea-de-stiinte-economice

53.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Cecilia RĂBONȚU

Decan

www.utgjiu.ro/facultati/facultate/fsega

54.

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Conf. univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU

Decan

www.upm.ro/facultati_departamente/ea/index.html

55.

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

Decan

www.feaa.uvt.ro/ro

56.

Universitatea „Ioan Slavici” din Timișoara

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Mircea UNTARU

Decan

www.islavici.ro/articol.php?id=49&menuid=166

57.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Management Turistic și Comercial – Timișoara

Conf. univ. dr. Marius MICULESCU

 

Decan

www.ucdctm.ro

58.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Biroul pentru Europa de Sud-Est)

Andreia STANCIU

Head of ACCA

www.accaglobal.com

59.

ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România)

Prof. univ. dr. Ion ANGHEL

Ex-Președinte

www.nou.anevar.ro

60.

CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România)

Conf. univ. dr. Gabriel RADU

Președinte

www.cafr.ro