ASOCIAȚIA FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA
Consiliul Academic

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector, Academia de Studii Economice din București

PRIM VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Rector,
Universitatea de Vest din Timișoara 

pintea

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan,
Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din București

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Decan,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Ovidiu FOLCUȚ

Rector,
Universitatea Româno-Americană

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA

Decan,
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,
Universitatea de Vest din Timișoara

VICEPREȘEDINTE

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan,
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

SECRETAR GENERAL

Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU

Prodecan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea din Oradea

MEMBRU

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector,
Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava 

marginean

 

MEMBRU

Conf. univ. dr. Silvia Cristina MĂRGINEAN

Decan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
spatariu

MEMBRU

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan,
Facultatea de Științe Economice
Universitatea „Ovidius” Constanța

MEMBRU

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Prorector,
Universitatea din Craiova

MEMBRU

Conf. univ. dr. Ovidiu MEGAN

Prorector,
Universitatea de Vest din Timișoara

MEMBRU

Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-FRANC

Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE)

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ramona LILE

Decan
Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad

 

logo1

Scroll to top