ASOCIAȚIA FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA
Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii

Misiune

 • asigurarea dezvoltării curriculare în domeniul economic din facultăţile de profil din România în concordanţă cu tendinţele manifestate pe plan internaţional;
 • asigurarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul facultăţilor membre ale AFER.

Obiective

 

 • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie de educaţie şi cercetare ştiinţifică în mediul universitar;
 • organizarea de evenimente ştiinţifice, dezbateri, workshop-uri, cu o anumită periodicitate, privind compatibilizarea studiilor de licenţă şi masterat din domeniul economic cu programe din Uniunea Europeană;
 • organizarea de dezbateri cu asociaţii profesionale internaţionale în cadrul cărora vor fi abordate teme de actualitate privind rolul cunoaşterii ştiinţifice de natură economică, în rezolvarea unor probleme din societatea actuală;
 • promovarea cunoaşterii şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul economic;
 • recunoaşterea performanţelor în activitatea de cercetare a corpului profesoral al facultăţilor membre AFER.

Conducere

 

Coordonare și monitorizare:

 • prof. dr. Gheorghe HURDUZEU – Vicepreședinte

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • conf. dr. Adriana GIURGIU – Secretar General
 • prof. dr. Ion POPA – Membru CA
 • conf. dr. Silvia Cristina MĂRGINEAN – Membru CA
 • conf. dr. Dorel BERCEANU – Membru CA

Director:

 • Conf.dr. Daniela ȘTEFĂNESCU – Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Director Adjunct:

 • Prof. dr. Adrian MICU – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Secretar:

 • Conf.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice

Membru:

 • Prof.dr. Doru PLEȘEA – ASE București, Facultatea Business și Turism
 • Prof. dr. Liliana FELEAGĂ – ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Prof.dr. Mirela STOIAN – ASE București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Prof.dr. Claudiu CICEA – ASE București, Facultatea de Management
 • Prof.dr. Ion ANGHEL Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)
 • Prof.dr. Adriana MANOLESCU – Universitatea „Agora” Oradea, Facultatea de Științe Economie
 • Conf.dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ – ASE București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
 • Conf.dr. Victor Octavian MÜLLER – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Conf.dr. Adrian TĂNASE – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Mircea DUICĂ – Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Răzvan Mihail PAPUC – Universitatea București, Facultatea de Administrație și Afaceri
 • Conf.dr. Emilia PASCU – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Management Turistic și Comercial
 • Conf.dr. Cristian DRĂGAN – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Mariana LUPAN – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică
 • Lect.dr. Alina CIUHUREANU – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative
 • Lect.dr. Delia GLIGOR – Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

 

 

logo1

Scroll to top