ASOCIAȚIA FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA
Comunicare și etica universitara

Misiune

 

 • Promovarea AFER prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive atât la nivel intern cât și la nivel extern. 
 • Analizarea cazurilor de etică universitară în cadrul AFER.

Obiective

 

 • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu diversele categorii de public ţintă interesate de oferta educaţională şi de cercetare la nivelul AFER;
 • informarea intrainstituţională, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele AFER;
 • informarea, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private;
 • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare AFER cu reprezentanţii mass media;
 • analizarea  cazurilor de încălcare gravă a Statutului, a Codului de etică universitară, precum și a celorlalte Regulamente AFER și elaborarea unui set de  măsuri către structurile de conducere ale Asociaţiei

Conducere

 

Coordonare și monitorizare:

 • Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Director:

 • Conf.dr. Aurelia PĂTRAȘCU – Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

Director Adjunct:

 • Prof. dr. Nicoleta SÎRGHI – Universitatea de Vest din Timișoara

Secretar:

 • Conf.dr. Georgiana CREȚAN – ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Membru:

 • Prof.dr. Doru CÎRNU – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 • Prof.dr. Florin DUMITER – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
 • Conf.dr. Bogdan MURĂRAȘU  – ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Conf.dr. Mioara – Florina PANTEA – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
 • Lect.dr. Mariana GURĂU – Universitatea „Nicolae Titulescu” București
 • Lect.dr. Nicoleta ISAC – Universitatea din Pitești

 

 

 

logo1

Scroll to top