Prima ediție a Forumului AFER, cu tema „Bune practici în creșterea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri” 

17 martie 2017
Sala „Virgil Madgearu” din ASE București 

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și-a asumat un rol activ în relaţia cu mediul economico-social, alte instituţii şi organisme, propunându-și dezvoltarea relațiilor dintre membrii asociației și realizarea unor dezbateri cu caracter practic la care să participe atât mediul universitar cât și cel economic privat și reprezentanții administrației publice. Vineri, 17 martie 2017, în sala „Virgil Madgearu” din ASE București, a avut loc prima ediție a Forumului AFER, cu tema „Bune practici în creșterea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri”. În prima parte a evenimentului reprezentanții mediului de afaceri (ACCA, Asociația Business Service Leaders în România, BRD Groupe Société Générale, Camera de Comerț Româno-Germană, Eurolines, Genpact, Kaufland România, Pricewaterhouse Coopers) au susținut prezentări pe subiecte precum experiența în cooperarea cu mediul academic, hard / soft skills specifice industriei pe care trebuie să le dețină absolvenții facultăților, situații concrete cu care se confruntă inclusiv în activitățile de recrutare. Apoi, Forumul a constituit un bun prilej de a avea un dialog constructiv, de a discuta despre noi posibilități de colaborare și de a dezvolta idei de proiecte / parteneriate între mediul de business şi facultățile de economie din țară. 

 

 

 

Târgul de job-uri și locuri de internship „ASE Job & Internship Fair” 

28 martie 2017
Clădirea „Ion N. Angelescu”, Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Pe 28 martie 2017, a fost organizat în colaborare AFER – ASE București – Uniunea Studenților, târgul de job-uri și locuri de internship „ASE Job & Internship Fair”, dedicat studenților și absolvenților. Acesta a fost găzduit la parterul, etajele 1 și 2 ale clădirii „Ion N. Angelescu” (Bastiliei), unde cele 18 companii participante au avut standuri și au comunicat direct cu cei interesați de oportunități de carieră, reprezentând un mijloc de creare a unei conexiuni puternice între companii, studenți și absolvenți. Cu ocazia târgului au avut loc și 5 workshop-uri în care tinerii au putut să se familiarizeze mai ușor cu ofertanții de locuri de muncă, să învețe despre cum să se pregătească pentru un interviu sau despre comunicare non-verbală.

 

 

 

Workshop-ul „Internaţionalizarea învăţământului economic din România. Provocări şi perspective”

 

12-13 mai 2017
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

La nivelul Departamentului 1 al AFER „Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică”, a fost organizat la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pe 12 și 13 mai 2017, workshop-ul „Internaţionalizarea învăţământului economic din România. Provocări şi perspective”. Discuţiile şi dezbaterile au avut în centrul atenţiei două subiecte:

programele de studii de licenţă şi de master în limba engleză din perspectiva următoarelor aspecte: candidaţi, studenţi străini, compatibilizarea cu programele de studii din alte ţări, joint/double degree, parteneriate în vederea susţinerii programelor în limbi străine;
programul ERASMUS: problemele, particularităţile şi soluţiile identificate la nivelul fiecărei facultăţi privind studenţii care nu fac faţă programului şi nu acumulează suficiente credite etc.
Dintre concluziile dezbaterilor avute, menţionăm următoarele:

În multe situaţii, iniţierea programelor de studii s-a realizat în cadrul unor proiecte sau parteneriate internaţionale;
Există şi studii masterale organizate şi în alte limbi de circulaţie internaţională, în afară de limba engleză (de ex ASE: în limba germană şi franceză);
Un rol important în susţinerea şi dezvoltarea învăţământului în limbi străine revine locului ocupat de internaţionalizare în strategia fiecărei universităţi;
Majoritatea studenţilor care urmează aceste cursuri sunt studenţi români, într-o mai mică măsură sunt studenţi străini;
În vederea menţinerii programelor de studii în limbi străine, au fost repartizate locuri bugetare;
Importanţa implicării unor profesori din străinătate în derularea programelor în limbi străine, inclusiv a profesorilor incoming ERASMUS şi a altor colaboratori externi;
Dificultăţi în privinţa elaborării şi asigurării materialelor didactice.
La workshop au participat reprezentaţi de la următoarele Facultăţi – membre AFER:

 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universităţii Lucian Blaga, Sibiu;
 • Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE Bucureşti;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Braşov;
 • Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ştefan cel mare” Suceava;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş.  

 

 

Workshop-ul cu tema „Rolul angajatorilor în creșterea relevanței sistemului de învățământ superior economic din România”

 

17 mai 2017
Sala Ballroom a Hotelului Boavista, Timișoara 

Workshop-ul cu tema „Rolul angajatorilor în creșterea relevanței sistemului de învățământ superior economic din România” a avut loc miercuri, 17 mai 2017, interval orar 10:00 – 13:00, în sala Ballroom a Hotelului Boavista, Timișoara. Evenimentul a fost organizat de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, în contextul sărbătorii a 50 de ani de învățământ superior economic în Timișoara. Scopul workshop-ului a fost de a inventaria starea educației economice și gradul de adaptare al acesteia la dinamica pieței muncii, alături de reprezentanții facultăților membre AFER fiind cei ai unor companii precum OMV Petrom, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Zoppas Industries, Banca Comercială Română, Hella România, Raiffeisen Bank, Accenture, Sustainalytics, BRD Groupe Société Générale, DRÄXLMAIER Group, BOSCH Service Solutions, Honeywell Life Safety Romania, Adecco România, ToaderBiz, Ernst & Young. 

 

 

 

Masa rotundă cu tema “Necesitatea consilierii și orientării în carieră pentru studenții economiști” 

19 mai 2017
Sala „Virgil Madgearu” a Academiei de Studii Economice din București 

Născută la propunerea participanților la Forumul AFER de la București din luna martie, masa rotundă cu tema “Necesitatea consilierii și orientării în carieră pentru studenții economiști” a avut loc vineri, 19 mai 2017, interval orar 9:00 – 14:00, în sala „Virgil Madgearu” a Academiei de Studii Economice din București, având scopul de a crea cadrul unui dialog constructiv între reprezentanții facultăților membre AFER și cei ai centrelor de consiliere și orientare în carieră.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul ASE București, în contextul celei de-a 6-a ediții a Conferintei EdProf – Profesionalism în educație.

 

 

 

Workshop pe tema „Marile provocări ale mileniului al III-lea. Globalizarea, terorismul și impactul acestora asupra dezvoltării economice”

 

30 mai 2017
Facultatea de Științe Economice a Universității „Valahia” din Târgoviște 

Facultatea de Științe Economice a Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat sub egida AFER, cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de învățământ economic târgoviștean (1992 – 2017), un workshop pe tema „Marile provocări ale mileniului al III-lea. Globalizarea, terorismul și impactul acestora asupra dezvoltării economice”. Evenimentul desfășurat la sala „Oxford”, corp B, etajul 3 al Campusului universitar, a fost moderat de Prof. univ. dr. Constanța Popescu alături de doamna Prof. univ. dr. Maria Negroponti Delivanis și Prof. univ. dr. Marius Petrescu. Participanții, din țară și străinătate, atât tineri doctoranzi cât și cercetători seniori din mediul academic dar și reprezentanți ai mediului de afaceri, au susținut diverse prezentări care au suscitat dezbateri.
Discuţiile şi dezbaterile au avut în centrul atenţiei probleme majore ale lumii contemporane care îşi manifestă influenţa asupra numeroaselor faţete ale vieţii sociale, inclusiv asupra învăţământului şi a învăţământului economic, în special. De asemenea, s-a subliniat rolul determinant pe care îl joacă organizaţiile internaţionale, de natură politică, militară, economică în gestionarea efectelor pe care cele două fenomene îl pot avea asupra societăţilor din ţările membre, în special a Uniunii Europene de care aparţine şi România.
Din discuţiile purtate a rezultat că, în cadrul tuturor facultăţilor prezente la workshop, există preocupări în elaborarea de studii care să certifice impactul semnificativ al fenomenului globalizării şi/sau al extinderii terorismului asupra modului în care se realizează dezvoltarea economică în diverse locuri ale lumii, dar mai important, modul în care aceste evoluţii afectează şi mediul educaţional.

La workshop au participat reprezentaţi de la următoarele Facultăţi – membre AFER:

 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte;
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
 • Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE Bucureşti;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Braşov;
 • Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ştefan cel mare” Suceava;
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş.

 

 

 

„Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare” (ONEF), ediția 2017

 

8–30 iunie 2017
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava 

Stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul științelor economice, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie. 

La propunerea Secretarului General al Asociației și a Directorului Executiv, Consiliul Academic a aprobat la finele lunii martie 2017 Regulamentul privind organizarea competiţiei ştiinţifice a studenţilor „Olimpiada Naţională A Economiştilor În Formare” (ONEF), valabil începând cu anul 2017. Astfel, în perioada 28 – 30 iunie 2017 s-a organizat faza națională a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția 2017, găzduită de către Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava.

Concursul s-a desfășurat pe două nivele de studii – licență și masterat – fiind prezentate și evaluate 32 de lucrări elaborate de studenții de la licență și 21 de lucrări de studenții de la masterat. Pentru fiecare nivel s-au acordat Marele premiu, căte un premiu special din partea sponsorului CECCAR Filiala Suceava, trei premii cu destinație (ex. pentru creativitate, pentru cercetare în echipă interdisciplinară, pentru originalitatea abordării, pentru aplicabilitate ş.a. asemănătoare) și mențiuni, vouchere pentru stagii de practică, cărți.

 

 

 

Şcoala internațională de vară „Bucharest Summer University”, a XIII-a ediție

13-27 august 2017
Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti

În anul 2017, AFER a organizat pentru prima dată împreună cu Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prin intermediul Senatului Studenţilor, școala internațională de vară „Bucharest Summer University”, şcoala internaţională de vară oficială a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Organizat anual, evenimentul abordează în principal probleme economice (pot fi abordate în cadrul temei şi subiecte din alte domenii decât cel economic) şi care are ca scop promovarea valorilor academice comune studenţilor din întreaga lume.

Cea de-a a XIII-a ediție a evenimentului academic şi cultural internaţional ce s-a desfășurat între 13 şi 27 august 2017 a avut ca temă „Globalisation through business and Management: Becoming an Agent of Change” / „Antreprenoriatul și mediul de business agroalimentar în economia globală”, evenimentul având mentoratul academic al Facultăţii de Management.
Participanţi la Bucharest Summer University au fost studenţi la ciclurile licenţă, masterat sau doctorat, atât din ţară, cât şi din străinătate, fiind implicați 75 de studenți, reprezentând 26 de țări.

 

 

 

Adunarea Generală extraordinară a AFER

 

23 noiembrie 2017
Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Pe 23 noiembrie 2017, începând cu orele 9:30, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti a avut loc Adunarea Generală extraordinară a AFER. Evenimentul a fost organizat cu prilejul celebrării „Zilei universitarului economist” și a ”Zilei economiștilor”, împreună cu Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică (SRS).

Cu această ocazie, președintele Asociației, domnul prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, a prezentat câte un laudatio pentru acordarea titlului onorific de membru de onoare al AFER domnului prof. univ. dr. Constantin ROȘCA și domnului prof. univ. dr. Victor MANOLE. La propunerea Consiliului Academic, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate pentru acordarea titlului onorific de membru de onoare al AFER domnului prof. univ. dr. Constantin ROȘCA precum și domnului prof. univ. dr. Victor MANOLE.

Au fost prezentate în plen mesaje cu ocazia „Zilei universitarului economist” și a „Zilei economistului” de către prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR – președintele AFER, prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN – președintele AGER, prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE – președintele Senatului universitar al ASE București, prof. univ. dr. Marilen PIRTEA – prim-vicepreședinte AFER și prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE – prim-vicepreședinte SRS. Adunarea Generală a reprezentat cadrul potrivit pentru un eveniment editorial: al douăzecilea volum al seriei „România. Starea economică”, autor prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE. Domnia sa a punctat câteva elemente importante referitoare la șirul de lucrări precum și la conținutul celei mai noi dintre acestea, care potrivit autorului încheie seria.

  

 

 

 

logo1