CENZOR

Lect. univ.dr. Florin DOBRE

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

CENZOR

Prof.univ.dr. Veronel AVRAM

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

CENZOR

Conf. univ. dr. Oana MIHAI

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

logo1