PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector, 

Academia de Studii Economice din București

 

 

PRIM VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Rector, 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

SECRETAR GENERAL

Prof. univ. dr. Adriana GIURGIU Facultatea de Științe Economice,  Universitatea din Oradea

  

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Iliuță Costel NEGRICEA 

Rector,

Universitatea Româno-Americană

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Prof. univ. dr. Răzvan-Mihail PAPUC 

Decan, 

Facultatea de Administrație și Afaceri,

Universitatea din București

 

VICEPREȘEDINTE 

Prof.univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV 

Prorector,

Facultatea de Relații Economice Internaționale,

Academia de Studii Economice din București

 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Prof.univ. dr. Teodora Cristina ROMAN 

Decan,

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

VICEPREȘEDINTE 

Prof.univ. dr. Petru ȘTEFEA

Decan,

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor,

Universitatea de Vest din Timișoara

 

MEMBRU

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Prorector,

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,

Universitatea din Craiova

 

MEMBRU

Conf. univ. dr. Florin Claudiu BOȚOC

Prodecan,

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, 

Universitatea de Vest din Timişoara

 

 

MEMBRU

Prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC

Director general adjunct,

Institutul Național de Cercetări Economice ,,Constantin C. Kirițescu” al Academiei Române

 

MEMBRU

Prof. univ. dr. Adrian MICU

Decan,

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

 

MEMBRU

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan, 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca

 

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan,

Facultatea de Managemet,

Academia de Studii Economice din București

  

MEMBRU

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 

Prorector,

Facultatea de Economie, Administratie si Afaceri,

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

 

 

MEMBRU

Prof. univ. dr. Elena-Cerasela SPĂTARIU

Decan,

Facultatea de Ştiinţe Economice,

Universitatea ,,Ovidius” din Constanța

 

 

MEMBRU

Conf. univ dr. Cristina-Roxana TĂNĂSESCU

Decan,

Facultatea de Ştiinţe Economice,

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 

logo1