Simpozion Național Studențesc „Student, Știință, Societate”, ediția a-XVIII-a

 

Data: Octombrie
Locul: Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani

Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani vă invită să participați la cea de-a XVIII-a ediție a Simpozionului Național Studențesc „Student, Știință, Societate”.

Având în vedere situația actuală dificilă, evenimentul care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 7-9 mai 2020, se va desfășura în luna octombrie.

Prin urmare, data limită pentru trimiterea lucrării în extenso, la adresa de e-mail: oanabaron2014@gmail.com, se prelungește până în data de 25 mai 2020.

Secțiunile în care trebuie să se încadreze tematica lucrărilor sunt următoarele:
• Economie, turism, servicii
• Finanţe
• Contabilitate
• Management şi marketing
• Administraţie publică
• Antreprenoriat și idei de afaceri
• Sociologie
• Asistenţă socială

Vă urăm gând inspirat!

Conferința internațională „Present Issues of Global Economy”, Ediția a XVII-a

  • Data: 25-27 iunie 2020
  • Locul: Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța are plăcerea de a anunța a 17-a ediție a Conferinței internaționale „Present Issues of Global Economy” care se va desfășura în perioada 25-27 iunie 2020.

Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor este 5 iunie 2020.

În contextul restricțiilor actuale generate de pandemia de COVID-19, s-a hotărât organizarea în cadrul Conferinței a unei secțiuni speciale de prezentări virtuale pentru susținerea on-line a lucrărilor înscrise de către autorii care nu vor putea fi prezenți fizic la eveniment. Persoanele interesate să participe la secțiunea specială, sunt rugate să specifice în mod expres acest lucru atunci când se înscriu la conferință.

Lucrările participanților la manifestarea științifică vor fi publicate în Analele Universităţii Ovidius. Seria: Ştiinţe Economice – Vol. XX, Nr. 1/2020 revistă indexată în bazele de date internaţionale RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL, ULRICH’S, J-GATE, Scientific Indexing Services, INFOBASE INDEX, ResearchBib, Directory Research Journals Indexing, inclusiv ERIH PLUS – bază de date agreată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.

Pentru publicarea unei lucrări în volumul conferinței este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: conformarea cu cerințele de tehnoredactare care însoțesc prezenta invitație și cu structura impusă pentru conținut, respectarea termenelor limită, acceptarea de către Comitetul Științific și plata taxei de participare. Lucrarea va fi însoțită de formularul de înregistrare atașat la această invitație.

Vă aşteaptă cu drag !

 

Conferinţa Naţională AFER „Sporirea calitativă a învăţământului şi cercetării ştiinţifice din domeniul ştiinţelor economice”

Data: 27-28 aprilie 2007
Locul: Iaşi
Scop: Stabilirea reperelor operaţionale

Runde de dezbateri şi consultări colegiale în spiritul reformator paneuropean promovat de „Procesul Bologna”

Data: ianuarie 2005 - aprilie 2007
Locul: Sibiu, Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Miercurea Ciuc, Iaşi
Scop: Corelarea competenţelor academice cu competenţele impuse pe piaţa muncii pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi de masterat

logo1

Copyright 2018 © Toate drepturile sunt rezervate