Comisia de cenzori

lect.univ.dr. Florin Dobre Cenzor

CENZOR

Lect. univ.dr. Florin DOBRE

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
DCF 1.0

CENZOR

Prof.univ.dr. Veronel AVRAM

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
NoAvatar

CENZOR

Conf. univ. dr. Oana MIHAI

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor