CONSILIUL ACADEMIC

pintea

PRIM VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Rector, Universitatea de Vest din Timișoara
gheorghe

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București
Dinu-Airinei VICEPREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Petru ŞTEFEA VICEPREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA

Decan, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara
Ovidiu Folcuţ VICEPREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Ovidiu FOLCUȚ

Rector, Universitatea Româno-Americană
mastata

MEMBRU

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
adriana

SECRETAR GENERAL

Prof. univ. dr. Adriana GIURGIU

Prodecan, Facultatea de Științe Economice Universitatea din Oradea
prelipceanu

MEMBRU

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector, Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava
marginean

MEMBRU

Conf. univ. dr. Silvia Cristina MĂRGINEAN

Decan, Facultatea de Științe Economice Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
spatariu

MEMBRU

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan, Facultatea de Științe Economice Universitatea „Ovidius” Constanța
prof.univ.dr.cs1. Valeriu Ioan-Franc MEMBRU

MEMBRU

Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-FRANC

Director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE)
popa

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan, Facultatea de Management Academia de Studii Economice din București
conf.univ.dr. Dorel Berceanu MEMBRU

MEMBRU

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Prorector, Universitatea din Craiova
conf.univ.dr. Ovidiu Megan MEMBRU

MEMBRU

Conf. univ. dr. Ovidiu MEGAN

Prorector, Universitatea de Vest din Timișoara
Ramona Lile

MEMBRU

Prof. univ. dr. Ramona LILE

Decan Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad