PREȘEDINTE

contact-230x172

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector,
Academia de Studii Economice din București
  • contact@afer.ase.ro