DEPARTAMENTUL

COMUNICARE ȘI ETICA UNIVERSITARA

f5

Misiune

 • Promovarea AFER prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive atât la nivel intern cât și la nivel extern. 
 • Analizarea cazurilor de etică universitară în cadrul AFER.
f6

Obiective

 • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu diversele categorii de public ţintă interesate de oferta educaţională şi de cercetare la nivelul AFER;
 • informarea intrainstituţională, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele AFER;
 • informarea, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private;
 • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare AFER cu reprezentanţii mass media;
 • analizarea  cazurilor de încălcare gravă a Statutului, a Codului de etică universitară, precum și a celorlalte Regulamente AFER și elaborarea unui set de  măsuri către structurile de conducere ale Asociaţiei
F7

Conducere

Coordonare și monitorizare:

 • Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Director:

 • Conf.dr. Aurelia PĂTRAȘCU - Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

Director Adjunct:

 • Prof. dr. Nicoleta SÎRGHI - Universitatea de Vest din Timișoara

Secretar:

 • Conf.dr. Georgiana CREȚAN - ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Membru:

 • Prof.dr. Doru CÎRNU - Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 • Prof.dr. Florin DUMITER - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
 • Conf.dr. Bogdan MURĂRAȘU  - ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Conf.dr. Mioara - Florina PANTEA - Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
 • Lect.dr. Mariana GURĂU - Universitatea „Nicolae Titulescu” București
 • Lect.dr. Nicoleta ISAC - Universitatea din Pitești