DEPARTAMENTUL

DEZVOLTARE CURRICULARĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PROCESUL DIDACTIC ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

m1

Misiune

 • asigurarea dezvoltării curriculare în domeniul economic din facultăţile de profil din România în concordanţă cu tendinţele manifestate pe plan internaţional;
 • asigurarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul facultăţilor membre ale AFER.
m2

Obiective

 • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie de educaţie şi cercetare ştiinţifică în mediul universitar;
 • organizarea de evenimente ştiinţifice, dezbateri, workshop-uri, cu o anumită periodicitate, privind compatibilizarea studiilor de licenţă şi masterat din domeniul economic cu programe din Uniunea Europeană;
 • organizarea de dezbateri cu asociaţii profesionale internaţionale în cadrul cărora vor fi abordate teme de actualitate privind rolul cunoaşterii ştiinţifice de natură economică, în rezolvarea unor probleme din societatea actuală;
 • promovarea cunoaşterii şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul economic;
 • recunoaşterea performanţelor în activitatea de cercetare a corpului profesoral al facultăţilor membre AFER.
f1

Conducere

Coordonare și monitorizare:

 • prof. dr. Gheorghe HURDUZEU - Vicepreședinte

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • conf. dr. Adriana GIURGIU - Secretar General
 • prof. dr. Ion POPA - Membru CA
 • conf. dr. Silvia Cristina MĂRGINEAN - Membru CA
 • conf. dr. Dorel BERCEANU - Membru CA

Director:

 • Conf.dr. Daniela ȘTEFĂNESCU - Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Director Adjunct:

 • Prof. dr. Adrian MICU - Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Secretar:

 • Conf.dr. Liana-Eugenia MEȘTER - Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice

Membru:

 • Prof.dr. Doru PLEȘEA - ASE București, Facultatea Business și Turism
 • Prof. dr. Liliana FELEAGĂ - ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Prof.dr. Mirela STOIAN - ASE București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Prof.dr. Claudiu CICEA - ASE București, Facultatea de Management
 • Prof.dr. Ion ANGHEL Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)
 • Prof.dr. Adriana MANOLESCU - Universitatea „Agora” Oradea, Facultatea de Științe Economie
 • Conf.dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ - ASE București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
 • Conf.dr. Victor Octavian MÜLLER - Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Conf.dr. Adrian TĂNASE - Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Mircea DUICĂ - Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Răzvan Mihail PAPUC - Universitatea București, Facultatea de Administrație și Afaceri
 • Conf.dr. Emilia PASCU - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Management Turistic și Comercial
 • Conf.dr. Cristian DRĂGAN - Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Mariana LUPAN - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică
 • Lect.dr. Alina CIUHUREANU - Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative
 • Lect.dr. Delia GLIGOR - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor