Nr.

Crt.

Membru

Reprezentant

Funcție

Site

1.

Academia de Studii Economice din București 

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Rector

www.ase.ro

2.

Academia de Studii Economice din București; 
Facultatea de Marketing

Prof.univ.dr. Călin VEGHEȘ

Decan

www.marketing.ase.ro

3.

Academia de Studii Economice din București; 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Prof.univ.dr. Liliana FELEAGĂ

Decan

www.conta.ase.ro

4.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Business și Turism

Prof.univ.dr. Rodica PAMFILIE

Decan

www.comert.ase.ro

5.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică de Economică

Prof.univ.dr. Marian DÂRDALĂ

Decan

www.csie.ase.ro

6.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Conf.univ.dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ

Decan

www.economie.ase.ro

7.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ

Decan

www.fabbv.ase.ro

8.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Prof.univ.dr. Dan BOBOC

Decan

www.eam.ase.ro

9.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Management

Prof.univ.dr. Ion POPA

Decan

www.management.ase.ro

10.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Relații Economice Internaționale

Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan

www.rei.ase.ro

 

11.

Academia de Studii Economice din București;
Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)

Prof.univ.dr. Daniela ȘERBAN

Decan

www.fabiz.ase.ro

12.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Maria POPA

Decan

www.stiinteeconomice.uab.ro

13.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad;
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Prof.univ.dr. Cristian HAIDUC

 

Decan

www.fseii.uvvg.ro

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;
Facultatea de Științe Economice

Lect.univ.dr. Sanda GRIGORIE

Decan

www.uav.ro/ro

15.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Ovidiu Leonard TURCU

Decan

www.ub.ro/fsec

16.

Universitatea „Transilvania” din Brașov
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Gabriel BRĂTUCU

Decan

www.unitbv.ro/econ

17.

Universitatea din București;
Facultatea de Administrație și Afaceri

Conf.univ.dr. Răzvan PAPUC

Decan

www.faa.unibuc.ro

18.

Universitatea „Nicolae Titulescu” București;
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. Maria Zenovia GRIGORE

Decan

www.univnt.ro

19.

Universitatea Româno-Americană;
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale

Conf.univ.dr. Iuliana MILITARU

Decan

www.rau.ro

20.

Universitatea Româno-Americană;
Facultatea de Management – Marketing

Conf.univ.dr. Costel NEGRICEA

Decan

www.rau.ro

21.

Universitatea Româno-Americană;
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Conf.univ.dr. Emilia GABROVEANU

Decan

www.rau.ro

22.

Universitatea Româno-Americană;
Facultatea de Informatică Managerială

Conf.univ.dr. George CĂRUȚAȘU

Decan

www.rau.ro

23.

Universitatea Româno-Americană;
Facultatea de Studii Economice Europene

Lect.univ.dr. Lucian BOTEA

Decan

www.rau.ro

24.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București;
Facultatea de Management Turistic și Comercial

Conf.univ.dr. Emilia PASCU

Decan

www.management.ucdc.ro

25.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București;
Facultatea de Relații Economice Internaționale

Prof.univ.dr.  Dragoș Marian RĂDULESCU

Decan

www.rei.ucdc.ro

 

26.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București;
Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate

Prof.univ.dr. Eugen NICOLAESCU

Decan

www.fbc.ucdc.ro

27.

Universitatea „ARTIFEX” București;
Facultatea de Finanțe și Contabilitate

Conf.univ.dr. Andrei BUIGA

Decan

www.artifex.org.ro

28.

Universitatea „ARTIFEX” București;
Facultatea de Management și Marketing

Prof.univ.dr. Dan NĂSTASE

Decan

www.artifex.org.ro

29.

Universitatea „Hyperion” din București;
Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Carmen UZLĂU

Decan

www.econ.hyperion.ro

30.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf.univ.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan

www.econ.ubbcluj.ro

31.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;
Facultatea de Business

Conf.univ.dr. Ioan Alin NISTOR

Decan

www.tbs.ubbcluj.ro

32.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București;
Facultatea de Științe Economice – Cluj-Napoca

Conf.univ.dr. Radu DANCIU

Decan

www.cantemircluj.ro

33.

Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca;
Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Marius MOTOCU

Decan

www.ubv.ro/fse_ubv

34.

Universitatea „Ovidius” din Constanța;
Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan

www.stec.univ-ovidius.ro

35.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București;
Facultatea de Management Turistic și Comercial – Constanța

Conf.univ.dr. Daniela Simona NENCIU

Decan

www.constanta.ucdc.ro

36.

Universitatea din Craiova;
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Nicolae SICHIGEA

Decan

www.feaa.ucv.ro

37.

Universitatea „Spiru Haret” București;
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative – Craiova

Conf.univ.dr. Dragoș George ILIE

Decan

www.sjea-dj.spiruharet.ro

38.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Adrian MICU

Decan

www.feaa.ugal.ro

39.

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI

Decan

www.feaa.uaic.ro

40.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași Facultatea de Economie

Conf.univ.dr. Florin Ioan SCORȚESCU

Decan

www.upa.ro/

41.

Universitatea „Sapienția” Miercurea Ciuc;
Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești

Conf.univ.dr. Ede LAZAR

Decan

www.csik.sapientia.ro

42.

Universitatea din Oradea;
Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU

Decan

www.steconomiceuoradea.ro

43.

Universitatea „Agora” Oradea;
Facultatea de Științe Economie

Conf.univ.dr. Casian BUTACI

Decan

www.univagora.ro

44.

Universitatea din Petroșani;
Facultatea de Științe

Conf.univ.dr. Imola DRIGĂ

Decan

www.upet.ro

45.

Universitatea din Pitești;
Facultatea de Științe Economice și Drept

Prof.univ.dr. Eugen CHELARU

Decan

www.upit.ro

46.

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești;
Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice

Conf.univ.dr. Mihaela ASANDEI

Decan

www.univcb.ro

47.

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești;
Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Aurelia PĂTRAȘCU

Decan

www.se.upg-ploiesti.ro

48.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița;
Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Solomia ANDRES

Decan

www.uem.ro

49.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Silvia MĂRGINEAN

Decan

www.economice.ulbsibiu.ro

50.

Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava;
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Prof.univ.dr. Carmen NĂSTASE

Decan

www.seap.usv.ro

51.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște;
Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Mircea DUICĂ

 

Decan

www.valahia.ro

52.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Prof.univ.dr. Dorel Dumitru CHIRITESCU

Decan

www.utgjiu.ro

53.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș;
Facultatea de Economie și Drept 

Conf.univ.dr. Daniela ȘTEFĂNESCU

Decan

www.umfst.ro

54.

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Prof.univ.dr. Petru ȘTEFEA

Decan

www.feaa.uvt.ro

55.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Facultatea de Management Turistic și Comercial – Timișoara

Conf.univ.dr. Marius MICULESCU

 

Decan

www.ucdctm.ro

56.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Biroul pentru Europa de Sud-Est)

Andreia STANCIU

Head of ACCA

www.accaglobal.com

57.

ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România)

Prof.univ.dr. Ion ANGHEL

Ex-Președinte

www.nou.anevar.ro

58.

CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România)

Dr. Ciprian Teodor MIHAILESCU

Președinte

www.cafr.ro

59.

Academia Română Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kiritescu"

Prof.univ.dr. Luminița CHIVU

Director

www.ince.ro

60.

Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative

Prof.univ.dr. Leontin STANCIU

Decan

www.armyacademy.ro