DEPARTAMENTUL

RELAȚII CU MEDIUL UNIVERSITAR ȘI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DIN ȚARA ȘI STRĂINĂTATE

F2

Misiune

 • Promovarea cooperării între membrii AFER şi creşterea vizibilităţii AFER;
 • Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a programelor de studii şi activităţii educaţionale;
 • Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a cercetării ştiinţifice;
 • Extinderea colaborării cu mediul de afaceri, organisme profesionale, universităţi şi factori de decizie, la nivel naţional şi internaţional.
F3

Obiective

 • Identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor / activităților
 • Studiu: Analiza poziţionării universităţilor (inclusiv a programelor de studii) româneşti la nivel internaţional
 • Studiu privind capacitatea de cercetare în mediul economic în universităţile membre AFER
 • Workshop: Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată oferite de mediul universitar
 • Workshop: Rolul alocat cercetării științifice economice în Strategia Națională ce Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 și în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III) şi implicaţiile asupra criteriilor de promovare şi de alocare a resurselor de cercetare
F4

Conducere

Coordonare și monitorizare:

 • Prof.dr. Ovidiu FOLCUȚ - Vicepreședinte

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • Prof.dr. Gabriela PRELIPCEAN - Membru CA
 • Prof.dr. Valeriu IOAN-FRANC - Membru CA
 • Prof.dr. Ion STEGĂROIU - Membru CA
 • Conf.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ - Membru CA

Director:

 • Prof.dr. Nadia ALBU - ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Director Adjunct:

 • Conf.dr. Ioan NISTOR - Universitatea „Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Secretar:

 • Prof.dr. Elena DRUICĂ - Universitatea București, Facultatea de Administrație și Afaceri

Membru:

 • Prof.dr. Alina DIMA - ASE București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • Prof.dr. Mișu Jan MANOLESCU - Universitatea  Agora Oradea, Facultatea de Științe Economie
 • Prof.dr. Marius MOTOCU - Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice
 • Prof.dr. Cecilia Irina RABONȚU - Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Prof.dr. Eugenia HARJA - Universitatea  Vasile Alecsandri din Bacău, Facultatea de Științe Economice
 • Prof.dr. Alina-Daciana BĂDULESCU - Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice
 • Prof.dr. Daniela BUZOIANU - Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Științe Economice
 • Prof.dr. Cătălina SITNIKOV - Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Cezar SIMION MELINTE - ASE București, Facultatea de Management
 • Conf.dr. Roxana VOICU - DOROBANȚU - ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • Conf.dr. Andreea Cipriana MUNTEAN - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Alexandra Ileana MUȚIU - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • Conf.dr. Vasile MAZILESCU - Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Conf.dr. Marius MILOȘ - Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Facultatea de Științe Economice
 • Conf.dr. Claudia ISAC - Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe