Asociația Facultăților de Economie din România

Simpozion Național Studențesc „Student, Știință, Societate”, ediția a-XVIII-a

Data: Octombrie

Locul: Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani

Facultatea de Științe din cadrul Universității din Petroșani vă invită să participați la cea de-a XVIII-a ediție a Simpozionului Național Studențesc „Student, Știință, Societate”. Având în vedere situația actuală dificilă, evenimentul care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 7-9 mai 2020, se va desfășura în octombrie. Prin urmare, data limită pentru trimiterea lucrării în extenso, la adresa de e-mail: oanabaron2014@gmail.com, se prelungește până în data de 25 mai 2020. 

Secțiunile în care trebuie să se încadreze tematica lucrărilor sunt următoarele:

Economie, turism, servicii

  • Finanțe
  • Contabilitate
  • Management și marketing
  • Administrație publică
  • Antreprenoriat și idei de afaceri
  • Sociologie
  • Asistență socială

Vă urăm gând inspirat!

Conferința internațională „Present Issues of Global Economy”, Ediția a XVII-a

Data: 25-27 iunie 2020

Locul:Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța are plăcerea de a anuța a 17-a ediție a Conferinței internaționale „Present Issues of Global Economy” care se va desfășura în perioada 25-27 iunie 2020. Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor este 5 iunie 2020. În contextul restricțiilor actuale generate de pandemia de COVID-19, s-a hotărât în cadrul Conferinței a unei secțiuni speciale de prezentări virtuale pentru susținerea on-line a lucrărilor înscrise de către autorii care nu putea fi prezenți fizic la eveniment. Persoanele interesate să participe la secțiunea specială, sunt rugate să specifice în mod expres acest lucru atunci când se înscriu la conferință. Lucrările participanților la manifestarea științifică vor fi publicate în Analele Universității Ovidius. Seria: Științe Economice – Vol. XX, Nr. 1/2020 revistă indexatăîn bazele de date internaționale RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL, ULRICH’S, J-GATE, Scientific Indexing Services, INFOBASE INDEX, ReserchBib, Directory Reserch Journals Indexing, inclusiv ERIH PLUS – bază agreată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Pentru publicarea unei lucrări în volumul conferinței este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: conformarea cu cerințele de tehnoredactare care însoțesc prezenta invitație și cu structura impusă pentru conținut, respectarea termenelor limită, acceptarea de către Comitetul Științific și plata taxei de participare. Lucrarea va fi însoțită de formularul de înregistrare atașat la această invitație.

Vă așteaptă cu drag!

Conferința Națională AFER „Sporirea calitativă a învățământului și cercetării științifice din domeniul științelor economice”   

Data: 27-28 aprilie 2007

Locul: Iași

Scop: Stabilirea reperelor operaționale

Runde de dezbateri și consultări colegiale în spiritul reformator paneuroprean promovat de „Procesul Bologna”   

Data: ianuarie 2005 – aprilie 2007

Locul: Sibiu, București, Pitești, Cluj-Napoca, Timișoara, Miercurea Ciuc, Iași

Scop: Corelarea competențelor academice cu competențele impuse pe piata muncii pentru absolvenții studiilor universitare de licență și de masterat
Conferința Națională a AFER „Reforma sistemică a învățământului superior economic”       

Data: 14-15 ianuarie 2005

Locul: Pitești

Scop: „Ziua de naștere” a AFER, debutul unui proiect entuziast devenit realitate, în condițiile în care toți cei implicați au înțeles că interdependența este o valoare mai mare decât independența 

Întâlnirea decanilor facultăților de științe economice din România

Data: Toamna anului 2005

Locul: Complexul Căprăreț, întâlnire organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Scop: Stabilirerea obiectivului înființării AFER

 

 

 

logo1