Lista membrilor

Nr.

Crt.

Facultatea

Nume

Funcție

1.

Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector

2.

ASE București

Facultatea de Marketing

Prof. univ. dr. Călin VEGHEȘ

Decan

3.

ASE București

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ

Decan

4.

ASE București

Facultatea de Business și Turism

Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU

Decan

5.

ASE București

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică de Economică

Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ

Decan

6.

ASE București

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Conf. univ. dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ

Decan

7.

ASE București

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Conf. univ. dr. Ionela COSTICĂ

Decan

8.

ASE București

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Prof. univ. dr. Mirela STOIAN

 

Decan

9.

ASE București

Facultatea de Management

Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan

10.

ASE București

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU

Decan

11.

ASE București

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)

Conf. univ. dr. Tănase STAMULE

Decan

12.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Dan  Ioan TOPOR

Decan

13.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Prof. univ. dr. Cristian HAIDUC

Decan

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Științe Economice

Lect. univ. dr. Sanda GRIGORIE

Decan

15.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard TURCU

Decan

16.

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU

Decan

17.

Universitatea din București

Facultatea de Administrație și Afaceri

Prof. univ. dr. Răzvan PAPUC

Decan

18.

Universitatea „Nicolae Titulescu” București

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Maria Zenovia GRIGORE

Decan

19.

Universitatea Româno-Americană București

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale

Lect. univ. dr. Iuliu-Marin IVĂNESCU

Decan

20.

Universitatea Româno-Americană București

Facultatea de Management – Marketing

Conf. univ. dr. Alexandru IONESCU

Decan

21.

Universitatea Româno-Americană București

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional

Lect. univ. dr. Ștefan-Alexandru IONESCU

Decan

22.

Universitatea Româno-Americană București

Facultatea de Informatică Managerială

Conf. univ. dr. Alexandru TĂBUȘCĂ

Decan

23.

Universitatea Româno-Americană București

Facultatea de Studii Economice Europene

Lect. univ. dr. Mihai-Alexandru BOTEZATU

Decan

24.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Management Turistic și Comercial

Conf. univ. dr. Emilia PASCU

Decan

25.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Valentina ZAHARIA

Decan

26.

Universitatea „ARTIFEX” București

Facultatea de Finanțe și Contabilitate

Conf. univ. dr. Andrei BUIGĂ

Decan

27.

Universitatea „ARTIFEX” București

Facultatea de Management și Marketing

Conf. univ. dr. Anca Mihaela MELINCEANU

Decan

28.

Universitatea „Hyperion” din București

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Carmen UZLĂU

Decan

 

 

 

29.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan

30.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

Decan

31.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Științe Economice – Cluj – Napoca

Conf. univ. dr. Radu DANCIU

Decan

32.

Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Delia OPREAN

Decan

33.

Universitatea „Ovidius” Constanța

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

Decan

34.

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Anca BANDOI

Decan

35.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Adrian MICU

Decan

36.

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Cristina Teodora ROMAN

Decan

37.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Facultatea de Economie

Conf. univ. dr. Florin Ioan SCORȚESCU

Decan

38.

Universitatea „Sapienția” Miercurea Ciuc

Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești

Conf. univ. dr. Ede LAZAR

Decan

39.

Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU

Decan

40.

Universitatea „Agora” din Oradea

Facultatea de Științe Economie

Conf. univ. dr. Casian BUTACI

Decan

41.

Universitatea din Petroșani

Facultatea de Științe

Conf. univ. dr. Imola DRIGĂ

Decan

42.

Universitatea din Pitești

Facultatea de Științe Economice și Drept

Prof. univ. dr. Daniela PÎRVU

Decan

43.

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice

Conf. univ. dr. Mihaela ASANDEI

 

 

Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU

Decan

 

 

Decan Facultatea de Finanțe-Contabilitate

 

44.

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

Facultatea de Științe Economice

Prof. univ. dr. Irina Gabriela RĂDULESCU

Decan

45.

Universitatea „Lucian Blaga” din

Sibiu

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Cristina Roxana TĂNĂSESCU

Decan

46.

Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava

Facultatea de Economie, Administrație si Afaceri

Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE

Decan

47.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Cristina ȘTEFAN

Decan

48.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Prof. univ. dr. Adina Claudia NEAMȚU

Decan

49.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Facultatea de Economie și Drept

Conf. univ. dr. Daniel ȘTEFAN

Decan

50.

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

Decan

51.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Management Turistic și Comercial – Timișoara

Conf. univ. dr. Marius MICULESCU

Decan

52.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Biroul pentru Europa de Sud-Est)

Andreia STANCIU

Head of ACCA

53.

CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România)

Adrian POPESCU

Președinte

54.

ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România)

Sorin Adrian PETRE

Președinte

55.

Academia Română

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”

Prof. univ. dr. Luminița CHIVU

Director

56.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Facultatea de Științe Economice și Administrative

Conf. univ. dr. Iancu DUMITRU

Decan

57.

Universitatea „Danubius” din Galați Facultatea de Științe Economice

Conf. univ. dr. Ecaterina NECȘULESCU

Conf. univ.dr. Florian NUȚĂ

Decan

Prorector (delegat pentru activitati AFER)