Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare – faza națională a Competiției de Comunicări Științifice

Secțiunea licență

În perioada de 24 – 25 iunie 2022, a avut loc faza națională a Competiției de Comunicări Științifice, secțiunea licență, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția a XVI-a. 

Facultatea gazdă a ediției din acest an a fost Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște. 

Concursul s-a desfășurat pe două sub-secțiuni – Economie respectiv Administrarea Afacerilor, fiind prezentate în total 36 de lucrări.

Pentru fiecare secțiune s-a acordat un mare premiu, câte trei premii cu destinație și câte o mențiune. Anul acesta, secțiunea licență a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare s-a bucurat de o participare numeroasă, fiind înregistrați 59 de studenți, care au reprezentat 18 facultăți din 13 centre universitare ce organizează programe de studii în domeniul economic.

Conform Regulamentului, Consiliul Academic al Asociației Facultăților de Economie din

 România (AFER) a aprobat componența comisiilor de jurizare, alcătuite din cadre didactice şi studenți, astfel:

Subsecțiunea Economie

·      Prof. univ. dr. Sorin Gabriel ANTON, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – președinte 

·      Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – membru

·      Conf. univ. dr. Liliana GHERGHINA, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București – membru

·      Lect. univ. dr. Georgiana STOICA, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – secretar

·      Student Mihai Bogdan CROITORU, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru

Subsecțiunea Administrarea Afacerilor

·      Prof. univ. dr. Liviu Stelian BEGU, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București – președinte

·      Prof. univ. dr. Costinel DOBRE, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara – membru

·      Conf. univ. dr. Valentina Ofelia ROBESCU, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – secretar

·      Lect. univ. dr. Liviu-Daniel DECEANU, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – membru

·      Student Bogdan Georgian DUMITRACHE, Facultatea de Științe Economice,  Universitatea Valahia din Târgoviște – membru

            În cadrul festivității de deschidere, au adresat mesaje de susținere participanților și un salut din partea organizatorilor doamna conf. univ. dr. Cristina ȘTEFAN, Decanul Facultății de Științe Economice a Universității „Valahia” din Târgoviște, doamna conf. univ. dr. Laura Monica GORGHIU, Rectorul universității gazdă, doamna profesor Ileana NICOLAESCU, inspector școlar general al județului Dâmbovița, Mihail AVANU, administratorul public al Județului Dâmbovița, domnul lect. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU, Director Executiv al AFER, precum și președinții celor 2 subsecțiuni, domnul prof. univ. dr. Sorin Gabriel ANTON, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și domnul prof. univ. dr. Liviu Stelian BEGU, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București.

În urma evaluării, au fost premiate următoarele lucrări:

Subsecțiunea Economie:

o   Marele Premiu „Paraschiv Vagu”: studentei FOMETESCU Vasilica-Izabela  de la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București, pentru lucrarea „Incidenta provocărilor demografice asupra cheltuielilor publice”;

o   Premiul pentru creativitate şi inovare: studentei STĂVILĂ Daria de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pentru lucrarea  „Factori determinanți ai șomajului – evidențe empirice”;

o   Premiul pentru aplicabilitate: studentei MIRCIOIU Corina-Elena de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București, pentru lucrarea  „Cum ne influențează cursurile online alegerile în carieră?”;

o   Premiul pentru originalitatea abordării: studentei ANDRIOAIA Ioana de la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru lucrarea  „Proiectarea profilului consumatorului final de energie în actualul context de crize suprapuse”;

o   Mențiune: Studentei MIRONESCU Ecaterina de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru lucrarea  „Investigarea practicilor de combatere a corupției în administrația publică și eficiența acestora”.

 

Subsecțiunea Administrarea Afacerilor: 

o   Marele Premiu „Virgil Madgearu”:  studentei PUSTIANU Izabela Maria de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru lucrarea  „Antecedentele comportamentului impulsiv de cumpărare în magazinele online”;

o   Premiul pentru creativitate și inovare: studentului BACIU Radu-George de la Facultatea de Business și Turism, Academia de Studii Economice din București, pentru lucrarea  „Turismul spațial. O afacere sustenabilă în viitor sau nu?”;

o   Premiul pentru originalitatea abordării: studentei RUȚĂ Iulia Maria de la Facultatea de Științe Economice și Administrarea afacerilor, Universitatea Transilvania din  Brașov, pentru lucrarea „Analiza datelor în procesul decizional prin soluții de Business Intelligence”;

o   Premiul pentru aplicabilitate: studentei ANDREEV Raluca de la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru lucrarea  „Rolul raportării financiare și nefinanciare în deciziile manageriale”;

o   Mențiune: studentului RUSU Marius-Ioan de la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București, pentru lucrarea  „Modele integrate de analiză și predicție, cu aplicații în studiul influenței opiniei publicului asupra vânzării unui produs și proiecția vânzărilor”.

În cadrul festivității de premiere, domnul lect. univ. dr. Radu PETRARIU, Directorul executiv al AFER, a mulțumit comitetului de organizare din cadrul facultății gazdă, membrilor juriului și studenților participanți, câștigători ai fazelor locale ale Olimpiadei din acest an, amintind că urmează a fi organizată săptămâna viitoare secțiunea de masterat a competiției, iar ulterior alte evenimente de interes pentru stimularea cercetării științifice studențești.

Secțiunea masterat

Pe data de 02 iulie 2022, a avut loc faza națională a Competiției de Comunicări Științifice, secțiunea masterat, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, ediția a XVI-a. Facultatea gazdă a ediției din acest an a fost Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București. La concurs au fost prezentate în total 36 de lucrări. S-au acordat un mare premiu, trei premii cu destinație și o mențiune. Anul acesta, secțiunea masterat a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare s-a bucurat de o participare numeroasă, fiind înregistrați 29 de studenți, care au reprezentat 14 facultăți din 9 centre universitare ce organizează programe de studii în domeniul economic. Conform Regulamentului, Consiliul Academic al Asociației Facultăților de Economie din

 România (AFER) a aprobat componența comisiilor de jurizare, alcătuite din cadre didactice şi studenți, astfel:

  • prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Facultatea de Economie, Administrație si Afaceri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – președinte;
  • prof. univ. dr. Daniel Traian PELE, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București – membru;
  • conf. univ. dr.habil. Vasile Claudiu BRÂNDAȘ, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara – membru;
  • asist. univ. dr. Ștefan-Alexandru CATANĂ, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București – secretar;
  • student-masterand Gabriela ANDRIȘAN, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București – membru.

 

        În cadrul festivității de deschidere, domnul prof. univ. dr.  Răzvan PAPUC, decanul Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, alături de domnul lect. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU, Director Executiv al AFER, și de doamna prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, președintele comisiei de jurizare, au felicitat participanții pentru participarea la faza națională a Competiției de Comunicări Științifice, secțiunea masterat, din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare și le-au urat mult succes.

În urma evaluării, au fost premiate următoarele lucrări:

  • MarelePremiu “Costin Murgescu”: Boțoroga Cosmin-Alin, de la Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București;
  • Premiicu destinaţie:

– Premiul pentru rigoare metodologică: Perianu Armand-Valeriu, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați;

– Premiul pentru inovație: Mușat Iulia-Roxana, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

– Premiul pentru originalitatea abordării: Dan Lorena Alesandra, de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București;

  • Mențiune:Iulian DASCĂLU și Andreea BLANARIU de la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava.

          În cadrul festivității de premiere, domnul lect. univ. dr. Radu PETRARIU, Directorul executiv al AFER, a mulțumit comitetului de organizare din cadrul facultății gazdă, membrilor juriului și studenților participanți, câștigători ai fazelor locale ale Olimpiadei din acest an, amintind că urmează Competitia de planuri de afaceri a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare și Forumul Național al Economiștilor din România, organizat de Ziua Economistului – 23.11.2022, ocazie cu care, împreună cu studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri vor fi discutate compețentele necesare absolvenților pentru piața muncii, cercetare-inovare, respectiv antreprenoriat.