Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rector,
Academia de Studii Economice din București

contact@afer.ase.ro 

logo1