Departamentul Relaţii cu mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate

Misiune

 

 • Promovarea cooperării între membrii AFER şi creşterea vizibilităţii AFER;
 • Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a programelor de studii şi activităţii educaţionale;
 • Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a cercetării ştiinţifice;
 • Extinderea colaborării cu mediul de afaceri, organisme profesionale, universităţi şi factori de decizie, la nivel naţional şi internaţional.

Obiective

 

 • Identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor / activităților
 • Studiu: Analiza poziţionării universităţilor (inclusiv a programelor de studii) româneşti la nivel internaţional
 • Studiu privind capacitatea de cercetare în mediul economic în universităţile membre AFER
 • Workshop: Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată oferite de mediul universitar
 • Workshop: Rolul alocat cercetării științifice economice în Strategia Națională ce Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 și în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III) şi implicaţiile asupra criteriilor de promovare şi de alocare a resurselor de cercetare

Conducere

Director:

 • Prof. univ. dr.  Nicoleta SÎRGHI – Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Director Adjunct:

 • Prof. univ. dr.  Mircea GEORGESCU – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Secretar:

 • Conf. univ. dr. Ștefan  DANIEL – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Facultatea de Economie și Drept

Membru:

 • Prof. univ. dr.  Nicoleta ASALOS – Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe Economice
 • Prof. univ. dr.  Alexandru CĂPĂȚÎNĂ – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Prof. univ. dr.  Florin   DUMITER – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie
 • Prof. univ. dr.  Ionel    DUMITRU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Marketing
 • Prof. univ. dr.  Cristian Valeriu PĂUN – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • Prof. univ. dr.  Irina Gabriela  RĂDULESCU – Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Științe Economice
 • Prof. univ. dr.  Cezar Petre SIMION – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management
 • Prof. univ. dr. Valentina VASILE – Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Prof. univ. dr. ing. Mișu-Jan MANOLESCU – Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Științe Economie
 • Conf. univ. dr. Ioana Bianca CHIȚU – Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 • Conf. univ. dr. Carmen CODREANU – Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Economie
 • Conf. univ. dr. Mirabela MATEI – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice
 • Conf. univ. dr. Irimie Emil POPA – Camera Auditorilor Financiari din România
 • Conf. univ. dr. Florin RADU – Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice
 • Conf. univ. dr. Ioan Dan TOPOR – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice

 

 

logo1

Scroll to top