Noutăți

Fii la curent cu tot ce se întâmplă în AFER!

CE ESTE AFER

Consens, prin conlucrare și consultare colegială.

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială.
Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entităţile universitare (universităţi, academii, facultăţi, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental al ştiinţelor economice.
Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, actului constitutiv fiind semnat de către toţi membrii fondatori.

Asociatia Facultatilor de Economie din Romania

Asociatia Facultatilor de Economie din Romania - Facebook 

Contact

Telefon

+4 021.319.19.00 - int. 301
+4 021.311.87.20

Program

Luni-Joi 09:00 - 19:00
Vineri 09:00 - 15:00

Adresa

București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A

E-mail

contact@afer.ase.ro

Află primul noutățile AFER!

Abonează-te la newsletterul nostru