Departamentul Comunicare și etică universitară

Misiune

 • ♦ Promovarea AFER prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive atât la nivel intern cât și la nivel extern. 
 • ♦ Analizarea cazurilor de etică universitară în cadrul AFER.

Obiective

 • ♦ crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu diversele categorii de public ţintă interesate de oferta educaţională şi de cercetare la nivelul AFER;
 • ♦ informarea intrainstituţională, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele AFER;
 • ♦ informarea, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private;
 • ♦ crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare AFER cu reprezentanţii mass media;
 • ♦ analizarea  cazurilor de încălcare gravă a Statutului, a Codului de etică universitară, precum și a celorlalte Regulamente AFER și elaborarea unui set de  măsuri către structurile de conducere ale Asociaţiei

Conducere

Director:

 • Conf. univ. dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Director Adjunct:

 • Conf. univ. dr. Mihaela-Carmen MUNTEAN – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Secretar:

 • Conf. univ. dr. Mariana SORLESCU – Universitatea Româno-Americană din București, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale

Membru:

 • ♦ Prof. univ. dr.  Adina Claudia  NEAMȚU – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • ♦ Prof. univ. dr.  Alexandru TRIFU – Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Economie
 • ♦ Prof. univ. dr.  Doru Alexandru PLEȘEA – Academia de Studii Economice din Bucuresti
 • ♦ Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice
 • ♦ Conf. univ. dr. Simona Irina GOIA – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • ♦ Conf. univ. dr. Claudia ISAC – Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe
 • ♦ Conf. univ. dr. Anca MELINCEANU – Universitatea „ARTIFEX” București, Facultatea de Management și Marketing
 • ♦ Conf. univ. dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • ♦ Lect. univ. dr.  Gheorghe FLOREA – Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Economie