FORUMUL NAŢIONAL AL ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Având în vedere că AFER și-a asumat un rol activ în relația cu mediul economico-social, precum și cu alte instituții și organisme, începând din 2017, Asociația organizează anual Forumul Național al Economiștilor din România (FNER).
Evenimentul reunește anual reprezentanții conducerilor facultăților din domeniul științelor economice din toată țara precum și reprezentanții unor importante organizații publice și private.

FORUMUL NAȚIONAL AL ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA - 2024

În perioada 26 – 27 aprilie 2024, ASE București, Asociația Facultăților de Economie din România, în colaborare cu Asociația Absolvenților ALUMNI ASE, au organizat Forumul Național al Economiștilor din România. 
Organizat în cadrul proiectului „Studenții ASE înzestrați cu competențe adecvate și capabili să performeze pe o piață a muncii tot mai dinamică (PerformantStudASE)”, Forumul Național al Economiștilor din România a provocat la dezbateri participanții din mediul universitar și mediul economico-social. Au susținut prezentări:
● Dora HULPUŞ, Talent & Learning Lead, ING BankCompetențe pentru succes în sistemul bancar – Programele si abordarea ING Bank;
● Prof. univ. dr. Constanța MIHĂESCU, Prodecan, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE BucureștiStudiu privind trenduri de cercetare referitoare la învățământul superior 2019 – 2022, realizat la nivelul Departamentului “Dezvoltare curriculară și asigurarea calității în procesul didactic și de cercetare științifică”;
● Conf. univ. dr. Camelia STĂCULESCU, Coordonatorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul ASE BucureștiAbandonului universitar – o realitate abordată din perspectiva serviciilor de sprijin și consiliere oferite studenților.

FORUMUL NAȚIONAL AL ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA - 2023

Pe data de 23 noiembrie 2023, cu ocazia „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, Academia de Studii Economice din București a organizat Forumul Național al Economiștilor din România (FNER), în colaborare cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE). Partener și gazda evenimentului a fost Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, participanții fiind reprezentanții AFER, cadre didactice, cercetători, studenți și reprezentanți ai mediului socio-economic.

Organizat în cadrul proiectului „Studenții ASE motivați pentru o carieră de succes (StudentsMotivated4Success)” CNFIS-FDI-2023-F-0474, Forumul Național al Economiștilor din România a provocat participanții din mediul universitar și mediul socio-economic la o dezbatere despre perspectivele profesiei de economist în contextul european actual, susținând prezentări:

 • ♦ Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV, Prorector, ASE București, Relaţia cu mediul economico-social şi viaţa studenţească – Relația universitate – mediul economico-social: prezent și oportunități de dezvoltare;
 • ♦ Prof. univ. dr. Emilia GOGU, ASE București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – Profilul studentului / absolventului versus profilul mediului de afaceri;
 • ♦ Bogdan DIMA, Banca Comercială Română, Director executiv zonal corporate – Industria 4.0 – evoluția companiilor și a oamenilor.

FORUMUL NAȚIONAL AL ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA - 2022

În perioada 23-25 noiembrie 2022, cu ocazia „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, Academia de Studii Economice din București a organizat Forumul Național al Economiștilor din România, în colaborare cu Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE).

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”, participanții fiind reprezentanții Academiei de Studii Economice din București, ai facultăților membre AFER, cadre didactice, cercetători și reprezentanți ai mediului socio-economic.

Organizat de Academia de Studii Economice din București în cadrul proiectului „Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)”, Forumul Național al Economiștilor din România a provocat participanții din mediul universitar și mediul socio-economic la o dezbatere despre evoluția competențelor în concordanță cu cerințele mediului economico-social, evoluția economiei globale și a societății digitale (noi meserii, oportunități, IT, agricultură, energie etc.). În cadrul discuțiilor au avut intervenții prof. univ. dr. Tudorel ANDREI, Președinte Institutul Național de Statistică (INS) – „Declinul demografic al României”; Acad. Lucian-Liviu ALBU, Director Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române – „Despre viitorul economiei”; Corina MURAFA, expert independent politici energetice și de climă, cadru didactic asociat Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), ASE București – „Rolul economiștilor în dubla criză a momentului: clima și energie”; prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director Executiv Institutul de Studii Financiare (ISF) – „Competente financiare pentru non-finanțiști.” Paul BARANGA, Director Supraveghere Integrată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – „Finanțele sustenabile și inovația financiară” etc. 

Dezbaterile au continuat și în ziua de 25 noiembrie 2022, fiind abordate teme precum:

 • ♦ Competențe profesionale și transversale necesare pentru viitoarele locuri de muncă;
 • ♦ Bune practici în inițierea și dezvoltarea de proiecte inovative cu implicarea actorilor locali/regionali/naționali prin materializarea transferului tehnologic dinspre mediul academic spre mediul de afaceri, prin acordarea de consultanță etc.;
 • ♦ Actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România;
 • ♦ Dezvoltarea comunităților de alumni: premisă pentru îmbunătățirea relației universități – mediul de afaceri;
 • ♦ Schimb de bune practici în relaționarea cu absolvenții și urmărirea parcursului profesional/inserției pe piața muncii.

FORUMUL NAȚIONAL AL ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA - 2021

Pe 23 noiembrie 2021 a avut loc „Forumul Național al Economiștilor din România”. Tema întâlnirii a fost „Evoluția economiei românești în perioada de pandemie și măsuri de revigorare post-pandemie. Între implicare și laissez-faire”. Participanții la eveniment, cu precădere reprezentanți ai mediului universitar, ai celui de afaceri, lideri din societatea civilă, au abordat tema centrală pe șase grupuri de lucru:

 • ♦ Digitalizarea educației – provocările adaptării la noua realitate a învățării online, schimb de bune practici;

           Moderator: prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU;

 • ♦ Metode și instrumente de stimulare a cercetării de excelență. Creșterea vizibilității și prestigiului internațional;

            Moderator: prof. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI

 • Modalități de optimizare a colaborării cu mediul de afaceri;

            Moderator: conf. univ. dr. Gabriela BRENDEA

 • ♦ Reconceptualizarea evenimentelor comunității AFER în context pandemic și post-pandemic;

            Moderator: prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE

 • Promovarea brandului AFER pentru creșterea vizibilității organizației;

            Moderator: prof. univ. dr. Grigore Ioan PIROȘCĂ

 • ♦ În memoriam Gheorghe Zaman Al cincilea ciclu de dezvoltare globală. Provocări ale științei și implicații pentru politicile economice.

            Moderator: conf. univ. dr. Dragoș HURU

De asemenea, în cadrul „Forumului Național al Economiștilor din România” au fost organizate și trei evenimente speciale:

 • ♦ 70 de ani de învățământ și cercetare în comerț și turism – aniversarea Facultății de Business și Turism din cadrul ASE București;

            Moderator: prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU;

 • ♦ Educarea profesionistului contabil de mâine;

            Moderator: prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ

 • ♦ Soluții post-criză din perspectiva pieței energetice;

            Moderator: Conf.univ.dr. Mihaela Roberta Stanef-Puică.

Concluziile dezbaterilor au fost prezentate în Sesiunea Plenară a Forumului Național al Economiștilor din România de către moderatorii secțiunilor.