OLIMPIADA NAŢIONALA A ECONOMIȘTILOR IN FORMARE

Stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul științelor economice, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie.

Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare se organizează şi se desfăşoară în două faze: locală şi naţională.

Faza locală constă în selecţia lucrărilor (comunicărilor științifice)/planurilor de afaceri la nivelul fiecărei facultăţi care are calitatea de membru al AFER, potrivit unor proceduri stabilite de către aceasta, dar cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulamentele AFER.

Faza naţională a Olimpiadei se desfăşoară sub trei forme:

  1. a) Competiţie de comunicări științifice, organizată de regulă, în luna mai, cu durata de 3 zile, denumită în continuare competiție; calendarul competiției se stabilește de către Consiliul Academic și se transmite facultăților membre.
  2. b) Competiție de planuri de afaceri, organizată de regulă, în perioada noiembrie-decembrie, cu durata de 2 zile, calendarul competiției se stabilește de către Consiliul Academic și se transmite facultăților membre.
  3. c) Școală de vară, organizată în perioada iulie-septembrie, cu durata de 5-14 zile.

ONEF 2022

pdf.png

ONEF 2021