Departamentul Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică

Misiune

 • asigurarea dezvoltării curriculare în domeniul economic din facultăţile de profil din România în concordanţă cu tendinţele manifestate pe plan internaţional;
 • asigurarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul facultăţilor membre ale AFER.

Obiective

 • ♦ identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie de educaţie şi cercetare ştiinţifică în mediul universitar;
 • ♦ organizarea de evenimente ştiinţifice, dezbateri, workshop-uri, cu o anumită periodicitate, privind compatibilizarea studiilor de licenţă şi masterat din domeniul economic cu programe din Uniunea Europeană;
 • ♦ organizarea de dezbateri cu asociaţii profesionale internaţionale în cadrul cărora vor fi abordate teme de actualitate privind rolul cunoaşterii ştiinţifice de natură economică, în rezolvarea unor probleme din societatea actuală;
 • ♦ promovarea cunoaşterii şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul economic;
 • ♦ recunoaşterea performanţelor în activitatea de cercetare a corpului profesoral al facultăţilor membre AFER.

Conducere

Director:

 • Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Business și Turism

Director Adjunct:

 • Prof. univ. dr. Elena DRUICĂ- Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri       

Secretar:

 • Conf.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice

Membru:

 • ♦ Prof. univ. dr. Ion ANGHEL – ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România)   
 • ♦ Prof. univ. dr. Constanța MIHĂESCU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică de Economică
 • ♦ Prof. univ. dr.  Adina NEGRUȘA – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Business        
 • ♦ Prof. univ. dr. Valentin NIȚĂ – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Prof. univ. dr. Carmen Monica PĂUNESCU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)          
 • ♦ Prof. univ. dr. Daniela-Lenuța ZIRRA – Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale
 • ♦ Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI –  Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Conf. univ. dr. Ionela COSTICĂ – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • ♦ Conf. univ. dr. Radu DANCIU – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Facultatea de Științe Economice – Cluj – Napoca
 • ♦ Conf. univ. dr. Dumitru IANCU – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative
 • ♦ Conf. univ. dr. Ovidiu MOISESCU – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • ♦ Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ – Universitatea „Danubius” din Galați Facultatea de Științe Economice        
 • ♦ Conf. univ. dr. Emilia PASCU – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial
 • ♦ Conf. univ. dr. Eduard STOICA – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice