Departamentul Relaţii cu mediul extrauniversitar
(mediul economico-social)

Conducere

Director:

 • Conf. univ. dr. Gabriela BRENDEA – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Director Adjunct:

 • Conf. univ. dr. Georgiana-Camelia GEORGESCU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Secretar:

 • Conf. univ. dr. Carmen Adina PAȘTIU – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice

Membru:

 • ♦ Prof. univ. dr.  Liliana  IONESCU-FELEAGĂ – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • ♦ Prof. univ. dr.  Călin    VEGHEȘ – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Marketing
 • ♦ Prof. univ. dr.  Marian DÂRDALĂ – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică de Economică
 • ♦ Prof. univ. dr.  Claudia-Diana SABĂU-POPA – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Conf. univ. dr. Maria – Cristina ȘTEFAN – Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Conf. univ. dr. Cătălin Octavian MĂNESCU – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • ♦ Conf. univ. dr. Amalia DUȚU – Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept
 • ♦ Conf. univ. dr. Ștefan-Alexandru IONESCU – Universitatea Româno-Americană din București, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional
 • ♦ Conf. univ. dr. Marius-Nicolae MICULESCU – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial – Timișoara
 • ♦ Conf. univ. dr. Maria  GRIGORE – Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Conf. univ. dr. Camelia COJOCARU – Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri
 • ♦ Conf. univ. dr. Andrei BUIGA – Universitatea „ARTIFEX” București, Facultatea de Finanțe și Contabilitate
 • ♦ Conf. univ. dr. Alina CIUHUREANU – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative
 • ♦ Conf. univ. dr. Daniela STEFĂNESCU – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Facultatea de Economie și Drept
 • ♦ Lect. univ. dr.  Grigorie SANDA – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Lect. univ. dr.  Mihaela MARCU – Universitatea „Hyperion” din București, Facultatea de Științe Economice