Departamentul Organizarea evenimentelor ştiinţifice
(congrese, conferinţe, workshop-uri, competiţii studenţeşti etc.)

Conducere

Director:

 • Prof. univ. dr. hab. Carmen NĂSTASE – Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava, Facultatea de Economie, Administrație si Afaceri

Director Adjunct:

 • Prof. univ. dr.  Anca Gabriela ILIE – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale

Secretar:

 • Lect. univ. dr.  Renate BRATU – Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu, Facultatea de Științe Economice

Membru:

 • ♦ Prof. univ. dr.  Marius Dan GAVRILETEA – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Business
 • ♦ Prof. univ. dr.  Ileana  TACHE – Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Conf. univ. dr. Constanța ENEA – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • ♦ Conf. univ. dr. Virgil FĂTU – Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Economie
 • ♦ Conf. univ. dr. Alin-Constantin DUMITRESCU – Camera Auditorilor Financiari din Romania
 • ♦ Conf. univ. dr. Silvia Elena IACOB – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
 • ♦ Lect. univ. dr.  Alina Gabriela BREZOI – Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Lect. univ. dr. Gabriela GHEORGHIU – Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Lect. univ. dr. Doina GURIȚĂ – Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Economie
 • ♦ Lect. univ. dr. Dumitru-Mihai NEDELESCU – Universitatea Româno-Americană din București, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale
 • ♦ Lect. univ. dr.  Ioana Cristina  PATRICHI – Universitatea Româno-Americană din București, Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional
 • ♦ Silvia FELDIOREAN – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Biroul pentru Europa de Sud-Est)