Departamentul Relaţii cu mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate

Misiune

 • ♦ Promovarea cooperării între membrii AFER şi creşterea vizibilităţii AFER;
 • ♦ Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a programelor de studii şi activităţii educaţionale;
 • ♦ Creşterea calităţii şi a gradului de internaţionalizare a cercetării ştiinţifice;
 • ♦ Extinderea colaborării cu mediul de afaceri, organisme profesionale, universităţi şi factori de decizie, la nivel naţional şi internaţional.

Obiective

 • ♦ Identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor / activităților
 • ♦ Studiu: Analiza poziţionării universităţilor (inclusiv a programelor de studii) româneşti la nivel internaţional
 • ♦ Studiu privind capacitatea de cercetare în mediul economic în universităţile membre AFER
 • ♦ Workshop: Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată oferite de mediul universitar
 • ♦ Workshop: Rolul alocat cercetării științifice economice în Strategia Națională ce Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 și în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (PN III) şi implicaţiile asupra criteriilor de promovare şi de alocare a resurselor de cercetare

Conducere

Coordonare și monitorizare:

 • Prof.dr. Ovidiu FOLCUȚ – Vicepreședinte

Consultare, îndrumare, monitorizare:

 • Prof.dr. Gabriela PRELIPCEAN – Membru CA
 • Prof.dr. Valeriu IOAN-FRANC – Membru CA
 • Prof.dr. Ion STEGĂROIU – Membru CA
 • Conf.dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ – Membru CA

Director:

 • Prof.dr. Nadia ALBU – ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Director Adjunct:

 • Conf.dr. Ioan NISTOR – Universitatea „Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Secretar:

 • Prof.dr. Elena DRUICĂ – Universitatea București, Facultatea de Administrație și Afaceri

Membru:

 • ♦ Prof.dr. Alina DIMA – ASE București, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • ♦ Prof.dr. Mișu Jan MANOLESCU – Universitatea  Agora Oradea, Facultatea de Științe Economie
 • ♦ Prof.dr. Marius MOTOCU – Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Prof.dr. Cecilia Irina RABONȚU – Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • ♦ Prof.dr. Eugenia HARJA – Universitatea  Vasile Alecsandri din Bacău, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Prof.dr. Alina-Daciana BĂDULESCU – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Prof.dr. Daniela BUZOIANU – Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Prof.dr. Cătălina SITNIKOV – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Conf.dr. Cezar SIMION MELINTE – ASE București, Facultatea de Management
 • ♦ Conf.dr. Roxana VOICU – DOROBANȚU – ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • ♦ Conf.dr. Andreea Cipriana MUNTEAN – Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Conf.dr. Alexandra Ileana MUȚIU – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
 • ♦ Conf.dr. Vasile MAZILESCU – Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • ♦ Conf.dr. Marius MILOȘ – Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Facultatea de Științe Economice
 • ♦ Conf.dr. Claudia ISAC – Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe