COMISIA DE CENZORI

CENZOR
Lect. univ.dr. Florin DOBRE

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

CENZOR
Prof.univ.dr. Veronel AVRAM

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

CENZOR
Conf.univ.dr. Oana MIHAI

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor