FORUMUL NAŢIONAL AL ECONOMIȘTILOR IN FORMARE

Forumul Național al Economiștilor în Formare este un eveniment care facilitează accesul studenților din cadrul facultăților membre AFER la dezbateri pe teme de importanță atât pentru societatea românească, cât și pentru mediul universitar, alături de reprezentanți ai mediului academic și economico-social.
Prima ediție a forumului a avut loc pe 23 noiembrie 2022 în contextul Anului European al Tineretului și cu ocazia „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”.

Forumul Național al Economiștilor în Formare - 2023

Pe 17 noiembrie 2023, în contextul „Anului European al Competențelor”, cu ocazia „Zilei internaționale a Studenților”, a „Zilei Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, Academia de Studii Economice din București, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Asociația Absolvenților ALUMNI ASE au organizat a doua ediție a Forumului Național al Economiștilor în Formare, cu tema „Competențe pentru viitorii economiști”, în cadrul proiectului „Studenții ASE motivați pentru o carieră de succes (StudentsMotivated4Success)” CNFIS-FDI-2023-F-0474. 

Cu această ocazie, în prima parte a zilei a fost lansat Soft Skills Lab, cu sprijinul organizațiilor din mediul privat, al absolvenților ASE București, al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și al Direcției pentru Relația cu Mediul de Afaceri (DRMA). Soft Skills Lab s-a materializat printr-o serie de workshop-uri, cu participarea studenților, astfel încât aceștia să își dezvolte competențe socio-emoționale (soft skills), să conștientizeze importanța competențelor dobândite prin parcurgerea programelor de studii, să afle mai multe informații despre  organizații, condiții de muncă și de angajare, importanței implicării în activități de managementul carierei (stagii de practică/internship, voluntariat), în vederea unei mai bune inserții pe piața muncii.

Au fost organizate astfel 6 workshop-uri: 

 • ♦ BCR: Growth Mindset – Cristian HONCIU, Learning Designer și Alina MIȘU, Learning Coordinator;
 • ♦ BCR: Tips & Tricks in alegerea primului job si pregatirea pentru interviu – susținut de Iulia AVRAM, Expert Dezvoltare și Mihaela CHIRU, Coordonator;
 • ♦ Accenture: Key skills in a perfect team – susținut de Florin SOARE, Technology Delivery Center Lead;
 • ♦ Accenture: Telling the right story, right – susținut de Constantin BOBEICĂ, Business Transformation Manager; 
 • ♦ Auchan: Competențe de Leadership – susținut de Aurelia MIHAI, Head of Talent;
 • ♦ Institutul de Studii Financiare: Seminar de Perfecționare Vocațională – susținut de Traian VĂDUVA, trainer in cadrul NN și Mihnea BĂRBULESCU, Director Executiv Erste AM.

În a doua parte a evenimentului, specialiști din instituții/organizații din mediul public și cel privat au susținut prezentări în plen și au interacționat cu studenții ASE București și cei ai altor facultăți din București și din alte centre universitare (Alba Iulia, Arad, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Galați, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Suceava, Sibiu, Târgoviște, Timișoara): 

 • ♦ Mugur TOLICI, BNR, Director Resurse Umane – Invatare si dezvatare: o poveste (de)spre progres;
 • ♦ Ligia BADEA, Mazars, Head of Human Resources- Growth Mindset;
 • ♦ Alexandra SMEDOIU, Deloitte România, Tax Partner – New setbacks impacting Gen Zs’ and millennials’ ability to plan for their futures;
 • ♦ Alina ANDREI, Auchan, Head of Employer Branding & Internal Communication – Soft skills care fac diferenta atunci cand esti la început de drum;
 • ♦ Georgeta DIACONU, Tenneco, EMEA Finance Shared Services Center Director – Managementul carierei: de la student la lider;
 • ♦ Ionuț – Daniel POP, EY România, Manager –  Two sights of the future: GenAI and GenZ.

Forumul Național al Economiștilor în Formare - 2022

FORUMUL NAȚIONAL AL ECONOMIȘTILOR ÎN FORMARE – 23 NOIEMBRIE 2022

În data de 23 noiembrie 2022, în contextul Anului European al Tineretului și cu ocazia „Zilei  Economistului” și a „Zilei Profesorului de Economie”, Academia de Studii Economice din București, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Asociația Absolvenților ALUMNI ASE au organizat Forumul Național al Economiștilor în Formare, cu tema „Competențe pentru viitorii economiști”, în cadrul proiectului “Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței muncii (StudFit4LabourMarket!)” CNFIS-FDI-2022-0492.

Deschiderea forumului intersectorial a fost realizată de către reprezentanți ai instituțiilor cheie domeniului tematicii evenimentului de anul acesta, precum domnul Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rectorul ASE București și Președintele AFER; Prof. univ. dr. Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației; Bogdan PARASCHIV, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; Ina NIMERENCO, Președintele Uniunea Studenților din România și Sonia MAER, Vicepreședinte Uniunea Națională a Studenților din România; evenimentul fiind moderat de către Directorul Executiv AFER, Lect. univ. dr. Ioan-Radu PETRARIU. 

Ulterior, cadre didactice și specialiști din mediul de afaceri au susținut în plen cele mai reprezentative prezentări, studii, analize și lucrări pentru tematica din acest an: 

 • ♦  Prof.univ. dr. Tiberiu Gabriel DOBRESCU, Președinte – ANC: „Competențe pentru viitorii economiști în contextul european”
 • ♦  Conf.univ. dr. Roxana VOICU-DOROBANȚU: „Building for the future – Skills and Values for Economy x.0”
 • ♦  Alexandra SMEDOIU, Președinte – CFA România: „Educația financiară de la Z la I”
 • ♦  Alexandra SMEDOIU, Partener – Deloitte: „Future skills in Finance”
 • ♦  Dana DIMA, Vicepreşedinte Retail & Private Banking – Banca Comercială Română (BCR): „Cum trebuie să fim noi cu adevărat la început de drum?”
 • ♦  Margareta CHESARU, Public Affairs & Social Impact Director – UiPath: „Digital Skills and the Future of Work”
 • ♦  Cristina SPIRESCU, Tax Senior Manager – KPMG: „Competențele pentru viitorii economiști și activitățile de cercetare-dezvoltare”


În a doua parte a zilei, discuțiile dintre cadrele didactice, studenți și reprezentanții mediului de afaceri au continuat pe trei secțiuni: Competențe necesare în vederea angajării pe piața muncii; Competențe pentru o carieră în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare; Competențe necesare pentru antreprenoriat

Fiecare panel fiind moderat de către cadre didactice cu experiență în domeniu și antrenând dezbateri între studenții prezenți din toate facultățile membre AFER, iar concluziile au fost transmise în sesiunea plenară pentru toți participanții. 

Astfel, pentru secțiunea Competențe necesare în vederea angajării pe piața muncii, doamna Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU a sintetizat concluziile panelului pornind de la activitatea didactică care necesită un grad de aplicabilitatea mai mare în zona economică, expusă în cadrul orelor de curs și seminar prin activități practice, studii de actualitate și lucru în echipă care să aducă studenților o viziune de actualitate a modului de lucru în mediul de business. Mediul economico-social este în continuă schimbare, iar studenții trebuie să se adapteze încă din timpul studiilor, printr-un stagiu de practică sau internship-uri de o durată mai lungă în care aceștia să înțeleagă nevoile pieței muncii. Ulterior, discuțiile s-au îndreptat către dezvoltarea competențele soft, reprezentanții mediului de afaceri menționând că bagajul hard skills este foarte important, dar munca în echipă, comunicarea, capacitatea de rezolvarea a problemelor, adaptabilitatea, gândirea critică, flexibilitatea, managementul timpului etc. sunt esențiale pentru a putea avea un impact pozitiv într-o companie sau instituție. Accentul fiind pus pe flexibilitate atât din partea angatorilor, cât și din partea angajaților. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansată o platformă colaborativă pentru dezvoltarea educației în mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți.

Secțiunea Competențe pentru o carieră în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare a fost moderată de către doamna Prof. univ. dr. Valentina VASILE, împreună cu doamna Prof. univ. dr. Alina DIMA, concluziile dezbaterii axându-se pe identificarea competențelor și elementelor specifice cercetării științifice care ar trebui să fie imprimate prin diferite mecanisme studenților și măsura în care cadrele didactice se ocupă de implementarea lor atât în activitatea didactică, cât și în progresul profesional. Cercetarea fie publică sau privată se face prin diverse instituții cu o forță de muncă de o calitate deosebită. Pe lângă competențele specifice profesiei de cercetător, acesta trebuie să aibă o serie de competențe dobândite precum implicare, analiză critică, dezvoltare conceptuală, creativitate, inovativitate și lucru în echipă, acesta reprezentând pilonul principal în cercetarea viitorului, echipele de cercetare interdisciplinare în care complementaritatea și stimularea membrilor echipei se face prin dezbateri. Cerințele viitorului privind dezvoltarea economică și socială are la bază educația, inovarea și transferul tehnologic către mediul de afaceri care colaborează cu institute de cercetare și universități pentru realizarea de produse și servicii inovative necesare societății viitorului, respectând principiile generale ale sustenabilității și avînd ca scop bunăstarea umană. Economia este o știință care necesită cercetare și se integrează în procesul tehnologic, cercetătorii justificând necesitatea, posibilitatea, oportunitatea și impactul asupra societății care să asigure o dezvoltare rezilientă și să satisfacă competențele și cerințele consumatorului final. În plus, discuțiile panelului au atins și aspecte legate de nevoia de resurse, infrastructură, colaborare, accesibilitate și confort, cercetarea necesitând un confort social și financiar pentru generarea de cunoaștere și inovare în domeniile complementare. Experiența cercetătorilor prezenți la eveniment a precedat lansarea unei inițiative privind nevoia de competențe de cercetare și modul în care acestea se dobândesc, utilitatea pentru studenți și cadre didactice și impactul acestora asupra performanței absolventului și asupra performanței cadrului didactic, printr-un chestionar lansat în timpul întâlnirii, rezultatele acestei cercetări calitative fiind dezbătute la o ulterioară întâlnire. 

Doamna Conf. univ. dr. Georgiana GEORGESCU a prezentat concluziile secțiunii Competențe necesare pentru antreprenoriat pe care a moderat-o împreună cu doamna Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE. Această secțiune a fost organizată în trei etape distincte, începând cu prezentarea doamnei Conf. univ. dr. Emilia GOGU care a prezentat profilul angajatului și al absolventului cu o concentrare către rezultatele învățării. Prima problemă identificată vizează nivelul de școlarizare al fondatorilor sau managerilor din România care au avut o evoluție favorabilă, dar nu suficientă, în perioada 1995-2020. Ponderea managerilor în 1995 cu studii liceale și universitare era de aproximativ 20%, începând cu 2020 se regăsește o ușoară creștere, ajungând la 54%. În contextul inteligenței artificiale, se vorbește despre o regândire a competențelor ca urmare a unor factori precum: lipsa competențelor transmise în familie și percepția că familia modernă transmite tinerilor că această formare a competențelor profesionale revine exclusiv sistemului educațional. Ulterior, în cadrul secțiunii s-au identificat caracteristici ale tinerilor din România, printre care regăsim adaptabilitatea ridicată la orice mediu de lucru, aversiune la risc, grad mai ridicat de flexibilitate, independenți. De aici, concluzia participanților la secțiune este că pot fi reorganizate unele fișe de disciplină pentru a încuraja abilitățile proprii generației actuale și a le transforma în competențe. Partea a doua reprezintă o dezbatere despre profilul unui tânăr antreprenor și competențele necesare pentru succesul acestuia în societatea de astăzi, printr-o intervenție a domnului Lect. univ. dr. Robert BUMBAC, Coordonatorul Societăţii Antreprenoriale Studențești ASE, care a prezentat competențele necesare pentru antreprenoriat, așa cum sunt ele desprinse din competițiile organizate de această structură: Role Model, GoBiz, Antreprenor ASE, programe desfășurate de SAS ASE la care au participat studenții cu idei de afaceri sau cu propriul business, din care extragem câteva abilități pentru domeniul antreprenorial precum: viziunea, creativitatea, adaptarea la un mediu incert, recunoașterea oportunităților, În final, un tânăr antreprenor absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, a prezentat zece abilități necesare pentru antreprenor de succes. 

La finalul evenimentului, doamna Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE a prezentat o sinteză a următoarelor evenimente AFER destinate studenților și studenților doctoranzi.