PREȘEDINTE

preȘedinte
prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Rector,
Academia de Studii Economice din București
contact@afer.ase.ro