Evenimente/noutăţi

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunarea de Jos” din Galați organizează cea de-a XXIII-a ediție a Conferinței Internaționale “Riscul în Economia Contemporană”, în perioada 21-22 aprilie 2023.  Pentru mai multe informații click aici

Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu organizează cea de-a 28-a ediție a Conferinței Internaționale a Studenților – SECOSAFT 2023, în perioada 3-6 mai 2023. Pentru mai multe informații click aici. Invitatie

Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava organizează Conferința Internațională Challenges and Opportunities for a Sustainable Development (COSD 2023), în perioada 4-5 mai 2023. Pentru mai multe informații click aiciInvitatie

ce este afer?

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional–ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială. Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entităţile universitare (universităţi, academii, facultăţi, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental al ştiinţelor economice. Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, actului constitutiv fiind semnat de către toţi membrii fondatori.

AFER - Asociatia Facultatilor de Economie din Romania

România se află, în prezent, în perioada realizării unei profunde reforme a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Pentru a face față acestei provocări este nevoie de unirea eforturilor tuturor facultăților de economie din țara noastră, care se poate realiza prin intermediul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR     

Misiune

  • Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european, având ca obiective principale:
  • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie deeducaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
  • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic din România;
  • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şimonitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi a învăţământului superior economic, în special;
  • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens,într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superiorprecum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
  • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi însocietate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare

contact@afer.ase.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveti intrebari?

+4 021.319.19.00 – int. 301; +4 021.311.87.20

Bucuresti, Romania

București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A