ASOCIAȚIA FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA

Ştiri

Evenimente

Asociației Facultăților de Economie din România

Facultatea de Stiinte Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu are plăcerea de a anunța a XXVIII-a ediție a conferinței internaționale ”International Economic Conference” care se va desfășura în data de 28 mai 2021.

Asociația Facultăților de Economie din România

Danubius University are plăcerea de a anunța a XVI-a ediție a conferinței internaționale ”International Conference on European Integration - Realities and Perspectives” care se va desfășura în perioada 14-15 mai 2021.

Asociația Facultăților de Economie din România

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea are plăcerea de a anunța a XVII-a ediție a conferinței internaționale ”European Integration – New Challenges” care se va desfășura în perioada 27-28 mai 2021.

Asociația Facultăților de Economie din România

În perioada 7-8 mai 2021, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează, în parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România, Sesiunea națională pentru comunicări științifice studențești - Economie europeană - Prezent și perspective.

CE ESTE AFER?

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional–ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială. Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entităţile universitare (universităţi, academii, facultăţi, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental al ştiinţelor economice. Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, actului constitutiv fiind semnat de către toţi membrii fondatori.

România se află, în prezent, în perioada realizării unei profunde reforme a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Pentru a face față acestei provocări este nevoie de unirea eforturilor tuturor facultăților de economie din țara noastră, care se poate realiza prin intermediul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Prof. univ.dr.Nicolae ISTUDOR

MISIUNE

logo1

Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european, având ca obiective principale:

  • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie deeducaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
  • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic dinRomânia;
  • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şimonitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi aînvăţământului superior economic, în special;
  • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens,într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superiorprecum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
  • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi însocietate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare

Contact

Social Media

Contact

Program

Adresa

București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A

Telefon

+4 021.319.19.00 - int. 301
+4 021.311.87.20

Email

contact@afer.ase.ro

Program

Luni-Joi 09:00 - 19:00 - Vineri 09:00 - 15:00

Scroll to top