- NOUTĂȚI - Fii la curent cu tot ce se întâmplă în AFER!

România se află, în prezent, în perioada realizării unei profunde reforme a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Pentru a face față acestei provocări este nevoie de unirea eforturilor tuturor facultăților de economie din țara noastră, care se poate realiza prin intermediul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).
Prof. univ.dr.Nicolae ISTUDOR

CE ESTE AFER?

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional–ştiinţifică, neguvernamen-tală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială. Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entităţile universitare (universităţi, academii, facultăţi, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental al ştiinţelor economice. Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, actului constitutiv fiind semnat de către toţi membrii fondatori.

AFER FACEBOOK

Asociației Facultăților de Economie din România - Facebook

Telefon

+4 021.319.19.00 - int. 301 +4 021.311.87.20

Program

Luni-Joi 09:00 - 19:00
Vineri 09:00 - 15:00

Adresa

București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A

E-mail

contact@afer.ase.ro

Află primul noutățile AFER!