Home

STIRI/EVENIMENTE

Anunțăm cu tristețe încetarea fulgerătoare din viață a 

Prof. univ. dr. Cristian HAIDUC,

decanul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie
din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, facultate membră AFER.

 

 

Regretăm pierderea unui coleg și prieten loial, a unui om responsabil și dedicat muncii sale, prof. univ. dr. Cristian Haiduc.
A fost mereu în fruntea semenilor săi ca prorector, iar mai apoi ca decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie şi a contribuit din plin la multe din cele care au făcut Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad ceea ce este astăzi.
Membru valoros al comunității AFER, domnul prof. univ. dr. Cristian Haiduc a avut o contribuție semnificativă în dezvoltarea Asociației.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CE ESTE AFER?

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional–ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, având 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială. Asociaţia, funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către entităţile universitare (universităţi, academii, facultăţi, centre universitare, departamente) care dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental al ştiinţelor economice. Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, actului constitutiv fiind semnat de către toţi membrii fondatori.

România se află, în prezent, în perioada realizării unei profunde reforme a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Pentru a face față acestei provocări este nevoie de unirea eforturilor tuturor facultăților de economie din țara noastră, care se poate realiza prin intermediul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Prof.univ.dr. NICOLAE ISTUDOR

MISIUNE

 

 

 

 

Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european, având ca obiective principale:

  • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie deeducaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
  • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic dinRomânia;
  • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şimonitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi a învăţământului superior economic, în special;
  • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens,într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superiorprecum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
  • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi însocietate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare

CONTACT:

ADRESA: București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A

TELEFON: +4 021.319.19.00 – int. 301; +4 021.311.87.20

EMAIL: contact@afer.ase.ro

PROGRAM: Luni-Joi 09:00 – 19:00 – Vineri 09:00 – 15:00

Scroll to top