Evenimente/noutăţi

Vă transmitem invitația de a participa la cea de-a XVI-a ediție a International Conference on Management, Economics and Accounting – ICMEA 2024 & Doctoral Research Workshop, ce se va desfășura în perioada 8 – 10 mai 2024, la  Alba Iulia.

Invitație

Facultatea de Business din cadrul Universității “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, prin domnul decan conf. univ. dr. Valentin TOADER, vă invită la cea de-a patra ediție a conferinței “Modern Trends in Business, Hospitality, & Tourism”, cu tema “Sustainable and Resilient Businesses in the Global Economy”, ce va avea loc în perioada 16-18 mai 2024.

Call for papers

Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, are plăcerea de a vă invita să participați la Conferința Internațională  Challenges and Opportunities for a Sustainable Development (COSD) – 2024, care va avea loc în perioada 30 – 31 mai 2024 la Suceava.

Call for papers

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A ECONOMIȘTILOR ÎN FORMARE (ONEF)

Stimați profesori și dragi studenți, 

Vă informăm că Regulamentul privind organizarea competiției științifice a studenților ”OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE” (ONEF) a fost actualizat. Regulamentul valabil începând cu 01 aprilie 2024 poate fi consultat aici.

În scopul facilitării pregătirii lucrărilor științifice, vă punem la dispoziție un template actualizat, conceput pentru a vă ghida în procesul de redactare și structurare a lucrărilor.

Olimpiada Națională a Economiștilor în formare (ONEF) reprezintă competiția studențească prin intermediul căreia ne propunem să încurajăm gândirea critică, să promovăm creativitatea și să depășim granițele cunoștințelor economice. În fiecare an adunăm laolaltă cei mai buni tineri studenți, viitori economiști din întreaga țară pentru a împărtășii idei și perspective.

ONEF în imagini

Faza națională a Competiției de comunicări științifice, 25 – 26 mai 2023, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice

Faza națională a Competiției de planuri de afaceri, 7 – 9 decembrie 2023, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

România se află, în prezent, în perioada realizării unei profunde reforme a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Pentru a face față acestei provocări este nevoie de unirea eforturilor tuturor facultăților de economie din țara noastră, care se poate realiza prin intermediul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR     

Misiune

  • Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european, având ca obiective principale:
  • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie deeducaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
  • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic din România;
  • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şimonitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi a învăţământului superior economic, în special;
  • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens,într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superiorprecum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
  • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi însocietate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare

contact@afer.ase.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveti intrebari?

+4 021.319.19.00 – int. 301; +4 021.311.87.20

Bucuresti, Romania

București, Piața Romană nr. 6, sala 0218A