Latest Past Events

Sesiunea extraordinara a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu CAFR – noiembrie 2023

Vă aducem la cunoștință că următoarea sesiune extraordinara a Testului de acces la stagiu organizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) va avea loc în noiembrie 2023, în baza delegării acordate de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS). La sesiunea extraordinara a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu din noiembrie 2023 se pot înscrie toți posesorii unei diplome de licență. Testul de acces la stagiu se va desfășura pe o perioadă de 3 ore, în data de 24 noiembrie 2023, în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) București. Perioada de înscrieri la testul de acces la stagiu:  16 - 27 octombrie 2023   Anunțul cu privire la organizarea sesiunii extraordinare a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu – noiembrie 2023, care cuprinde o serie de informații organizatorice, tematica și bibliografia, conținutul dosarului de înscriere, etc. poate fi consultat la următorul link: noiembrie 2023 | CAFR Pentru a veni în sprijinul candidaților, CAFR pune la dispoziția persoanelor interesate, cu titlu gratuit, culegerea de Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea accesului la stagiu: Teste-grila-test_acces_final_21_09_21.pdf (cafr.ro) Mai multe informații se pot obține de la Compartimentul admitere, pregătire continuă și stagiari al CAFR, la telefon: 031.433.59.42 / 0749.011.146 sau e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro.

Conferinta OSEEC

Facultatea de Știinte Economice din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, prin domnul decan conf.univ.dr. Grigorie Sanda, vă invită să participați la Conferinta OSEEC UAV, în perioada 13-14 Octombrie 2023. Call for papers