CONSILIUL ACADEMIC

preȘedinte
prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Rector,
Academia de Studii Economice din București
contact@afer.ase.ro 

PRIM VICEPREȘEDINTE
Prof.univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Rector,
Universitatea de Vest din Timișoara
contact@afer.ase.ro

SECRETAR GENERAL
Prof. univ. dr. Adriana GIURGIU

Facultatea de Științe Economice
Universitatea din Oradea
contact@afer.ase.ro

VICEPREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Iliuță Costel NEGRICEA

Rector,
Universitatea Româno-Americană
contact@afer.ase.ro

VICEPREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Răzvan-Mihail PAPUC

Decan,
Facultatea de Administrație și Afaceri
Universitatea din București
contact@afer.ase.ro

VICEPREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Dorel Mihai PARASCHIV

Prorector,
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Academia de Studii Economice din București
contact@afer.ase.ro

VICEPREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Teodora Cristina ROMAN

Decan,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași
contact@afer.ase.ro

VICEPREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

Decan,
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
Universitatea de Vest din Timișoara
contact@afer.ase.ro

membru
Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU

Prorector,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova
contact@afer.ase.ro

membru
Conf. univ. dr. Florin Claudiu BOȚOC

Prodecan,
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Universitatea de Vest din Timişoara
contact@afer.ase.ro

membru
Prof. univ. dr. Valeriu IOAN-FRANC

Director general adjunct,
Institutul Național de Cercetări Economice ,,Constantin C. Kirițescu” al Academiei Române
contact@afer.ase.ro

membru
Prof. univ. dr. Adrian MICU

Decan,
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați
contact@afer.ase.ro

membru
Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca
contact@afer.ase.ro

membru
Prof. univ. dr. Ion POPA

Decan,
Facultatea de Managemet

Academia de Studii Economice din București
contact@afer.ase.ro

membru
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector,
Facultatea de Economie, Administratie si Afaceri
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
contact@afer.ase.ro

AFER - Asociatia Facultatilor de Economie din Romania

membru
Prof. univ. dr. Elena-Cerasela spătariu

Decan,
Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea ,,Ovidius” din Constanța
contact@afer.ase.ro

AFER - Asociatia Facultatilor de Economie din Romania

membru
Conf. univ. dr. Cristina-Roxana tănăsescu

Decan,
Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
contact@afer.ase.ro